Franks Kraushārs (Frank Kraushaar)

Viesprofesors

Apraksts

Dr. phil. Kraushārs kopš 2015. gada Akadēmijā lasa lekcijas par Austrumāzijas kultūru, kopš 2006. gada strādā LU, pirms tam kā klasiskās Ķīnas kultūras un kā sastatāmas literatūras docents strādāja Minhenes Universitātē. Sinoloģijas, Eiropas vēstures un filozfijas studijas Freiburgā, Berlīnē, Hamburgā (Vācijā) un Handžou Universitātē (ĶTR). No 2009. līdz 2014. gadam pildīja profesora pienākumus Tallinas Universitātes Āzijas studiju virzienā. Kopš 2014. gada pavasara ievēlēts profesora amatā LU.

Franks pēta Austrumāzijas literatūru klasiskajā ķīniešu literārajā valodā no laikiem p.m.ē. līdz mūsdienām, Ķīnas civilizācijas tradīcijas un to ietekmi mūsdienu ķīniešu kultūrā (ĶTR, Taivānā, Honkongā). Viņš vada un īsteno pētniecības projektus ar Eiropas, Taivānas un Korejas fondiem un regulāri saņem pētniecības stipendijas. Franks darbojās kā tulkotājs no ķīniešu literārās valodas uz vācu valodu un plāno ķīniešu-latviešu valodas tulkošanas kopprojektu.

Par savu pamatmisiju uzskata, veicināt pētnieka cieņu pret nesaprotamo un pretrunīgo kultūrā (gan austrumos, gan rietumos) kā kultūras dzīves  pamatu.

Monogrāfijas (bez publikācijām zinātniskajos žurnālos):

Im Zeitmaß des Mondes. Eine Auswahl chinesischer Lyrik vom 3. bis zum 13. Jahrhundert“. I-IV (Lyrik Kabinett München am Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 2003)

Eastwards: Western Views on East Asian Culture, Series Euro-sinica (Peter Lang, Zürich 2010)

Augstākās izglītības internacionalizācija Latvijā? Kā akadēmiskais sektors var izmantot Austrumāzijas valstu pieredzi (Rīga, LU, 2013)

Civilizācijas nospiedumi. Grāmatu kultūra literārajā Ķīnā no 10. līdz 20. gs. (LU Baltijas Austrumāzijas pētniecības centrs, 2015)

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts