Gunta Ošeniece

Lektore

Apraksts

Lektore Gunta Ošeniece ir Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras pasniedzēja kopš 2002. gada. Viņas pamatzdevums ir nodrošināt studentiem labas vācu valodas prasmes un kultūras zināšanas. Akadēmiskās intereses saistītas ar vācbaltiešu kultūru un literatūru Latvijā, kā arī kultūrorientētu svešvalodu mācīšanos, īpaši akcentējot jauno tehnoloģiju lomu un pašvirzītu mācīšanos mūsdienu heterogenitātes apstākļos. Lektore docē arī tādus kursus kā kultūrpolitika, pedagoģija, ievads zinātniskajā darbā, kā arī piedāvā saistošus izvēles kursus par studentus interesējošiem starpdisciplināriem tematiem.  Saistībā ar studiju kursu tematiku G. Ošeniece organizē tikšanās ar speciālistiem un mācību ekskursijas uz valsts iestādēm, uzņēmumiem un biedrībām, kas saistītas ar  kultūrpolitiku, vācu kultūru, Latvijas-Vācijas starpkultūru sakariem vai vācbaltiešu vēsturi Latvijā. Lektore labprāt iesaista  studentus Erasmus+ BIP projektos  un piedalās vietējās un starptautiskās zinātniskajās konferencēs. LKA projekta Latvija-Heimatland ietvaros vākusi vācbaltiešu dīvesstāstus un publicējusi vairākus rakstus par vācbaltiešu kultūras mantojumu transkulturālajā Latvijā.

 

LEKCIJU KURSI: Vācu valodas integrētais kurss, Vācu valodas komunikatīvā gramatika un sarunvaloda, Teksta interpretācija, Latvijas un Vācijas kultūras sakari Eiropas kontekstā, Vācijas sociālo norišu atbalsis mūzikā, Reģiona studijas: Vācija, Ievads zinātniskajā darbā u.c.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu