Ieva Zemīte

Asoc.prof.

Apraksts

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, kultūras ekonomika, kultūras mārketings. Ieva Zemīte regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, nozīmīgākie zinātniskie raksti tapuši sadarbībā ar Dr.art Baibu Tjarvi un Mg.art Kristīni Freibergu un pieejami - https://ievazemite.weebly.com/publications.html<o:p></o:p>

Kopš 2014.gada darba grupas locekle Starpdisciplināra kultūras, izglītības un radošo industriju atbalsta centra izveidē ēku kompleksā Miera ielā 58A, Rīgā. Regulāra starptautisku un vietēja mēroga projektu vadīšanas pieredze kopš 2004.gada. 2016.gadā Ieva vadīja projekta pieteikuma sagatavošanu “Creative Entrepreneurship Laboratory. The art of entrepreneurial Learning”, kurā tika iesaistīti divi Latvijas partneri un Igaunijas EESTI MUUSIKA JA TEATRIAKADEEMIA, Vācijas HOCHSCHULE HANNOVER, Spanijas University of Applied Sciences and Arts and Spain,  Nīderlandes THE AMSTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Lielbritānijas uzņēmums THE CULTURE CAPITAL EXCHANGE, Nīderlandes uzņēmums VALUES OF CULTURE & CREATIVITY. Kopš 2017.gada līdzīpašniece stikla mākslas studijai-darbnīcai “Glass Point”.

<o:p>


</o:p>

 

<o:p></o:p>LEKCIJU KURSI: Kultūras uzņēmējdarbība, Kultūras menedžments, Kultūras mārketings 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija Uzņemšana 2020. gadā // Programma ir iesniegta licencēšanai
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana 2020. gadā // Programma ir iesniegta licencēšanai