Ieva Zemīte

Asoc.prof.

Apraksts

 

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore.  Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, radošās industrijas un kultūras ekonomika. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI). Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāve LIAA Radošo industriju biznesa inkubatora dalībnieku vērtēšanas komisijā, LU Studentu biznesa inkubatora komandu izaugsmes vērtēšanā. Projekta vadības komitejas locekle, Latvijas projekta vadītāja Eiropas savienības programmas “Radošā Eiropa” projektā  "Imagining Sustainable Glass Network Europe/ ISGNE" (2018-2022). Pētījuma projekta “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai”/CRISP (Nr. lzp-2020/2-0375) vadītāja (2020-2021). Kopš 2017.gada līdzīpašniece stikla mākslas studijai “Glass Point” (SIA “Stikla māja”).


LEKCIJU KURSI: Radošās uzņēmējdarbības laboratorija; Radošā uzņēmējdarbība; Kultūras uzņēmējdarbība; Kultūras ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati;  Izaugsme radošajās industrijās; Personīgā izaugsme un karjera radošajās industrijās

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu