Ieva Zemīte

Asoc.prof.

Apraksts

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. 

Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, radošās industrijas un kultūras ekonomika.

Kopš 2018. gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI). Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāve LIAA Radošo industriju biznesa inkubatora dalībnieku vērtēšanas komisijā, LU Studentu biznesa inkubatora komandu izaugsmes vērtēšanā. Projekta vadības komitejas locekle, Latvijas projekta vadītāja Eiropas savienības programmas “Radošā Eiropa” projektā  "Imagining Sustainable Glass Network Europe/ ISGNE" (2018-2022). Pētījuma projekta “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai”/CRISP (Nr. lzp-2020/2-0375) vadītāja (2020-2021). Pētījuma projekta Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint (Nr. lzp-2021/1-0588) (2022-2024) vadītāja.

Kopš 2017.gada līdzīpašniece stikla mākslas studijai “Glass Point” (SIA “Stikla māja”).

 

LEKCIJU KURSI: Radošās uzņēmējdarbības laboratorija; Radošā uzņēmējdarbība; Kultūras uzņēmējdarbība; Kultūras ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati;  Izaugsme radošajās industrijās; Personīgā izaugsme un karjera radošajās industrijās

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu / studiju valoda - angļu / latviešu
Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija Uzņemšana katru gadu