Ilona Asare

Vieslektore

Apraksts

Ilona Asare ieguvusi maģistra grādu kultūras menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā (2005), apguvusi kursu par kultūrpolitikas veidošanu postpadomju valstīs Centrāleiropas universitātē Budapeštā, studējusi Eiropas Kultūras plānošanu De Montfort universitātē Lielbritānijā. Ilggadīga pieredze reģionālo un starptautisko kultūras projektu izstrādē un vadībā, projektu pieteikumu vērtēšanā. 2005.gadā dibinājusi domnīcu "CultureLab" (culturelab.com), kas veic regulārus kultūrpolitikas pētījumus un organizē tālākizglītības kursus kultūras organizāciju vadītājiem.

Īpaša interese – kultūras ietekme pilsētu attīstībā, kultūras un radošā sektora organizāciju darbība. Izstrādātā Cēsu kultūras stratēģija atzīta kā viens no labiem ilgtspējīgas urbānās kultūrpolitikas piemēriem Eiropas pilsētās. Šobrīd doktorantūras studiju ietvaros veic pētījumu par mūsdienu izaicinājumiem pilsētu kultūras pārvaldībā.


LEKCIJU KURSI: Kultūras menedžments un praktiskā kultūrpolitika; Kultūras menedžments; Kultūras sektora sociālie, ekonomiskie un politiskie procesi; Kultūras menedžments un cilvēkresursu vadība

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu