Inga Pērkone-Redoviča

Profesore

Apraksts

Kino zinātniece, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” teorijas specializācijas vadītāja. Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Grāmatu autore: „Tu, lielā vakara saule! Esejas par modernismu Latvijas filmās” (2013), „Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās” (2008), „Kino Latvijā. 1920 – 1940” (2007) un līdzautore: „Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture” (2011), LKA zinātnisko rakstu krājuma „Te-Ki-La” idejas autore un sastādītāja (2010-2013), periodiskā izdevuma „Kino Raksti“ redkolēģijas locekle un daudzu publikāciju autore, starptautiska elektroniska rakstu krājuma „KinoKultura. Latvian Issue” (2012) sastādītāja un līdzautore, u.c.

Organizējusi Starptautiskas Kino vēstures vasaras skolas Rīgā (1995; 1998; 1999), Vispasaules Latviešu kinematogrāfistu saietu (1990), starptautiskas konferences, to vidū jaunākā: „Kreisuma ideja kultūrā. Parole – Asja” (2015) u.c.

______________________

Lekciju kursi: Pasaules kino vēsture, Ievads kino teorijā, Latvijas kino vēsture, Teātra un kino kritikas seminārs, Kino vēstures teorētiskie aspekti

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Audiovizuālā māksla Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Tradicionālā kultūra un latviešu folklora Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Lielbritānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Spānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Turcija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana katru gadu
Kultūras un starpkultūru studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Teātra māksla (specializācijas – laikmetīgās dejas māksla un laikmetīgās dramaturģijas teksti, teātra režija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Muzeju un kultūras mantojuma studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana Uzņemšanas gads tiks precizēts
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" (apakšnozare - Kultūras teorija) Uzņemšana 2020 gadā