Inga Pērkone-Redoviča

Profesore

Apraksts

Kino zinātniece, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” teorijas specializācijas vadītāja. Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Grāmatu autore: „Tu, lielā vakara saule! Esejas par modernismu Latvijas filmās” (2013), „Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās” (2008), „Kino Latvijā. 1920 – 1940” (2007) un līdzautore: „Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture” (2011), LKA zinātnisko rakstu krājuma „Te-Ki-La” idejas autore un sastādītāja (2010-2013), periodiskā izdevuma „Kino Raksti“ redkolēģijas locekle un daudzu publikāciju autore, starptautiska elektroniska rakstu krājuma „KinoKultura. Latvian Issue” (2012) sastādītāja un līdzautore, u.c.

Organizējusi Starptautiskas Kino vēstures vasaras skolas Rīgā (1995; 1998; 1999), Vispasaules Latviešu kinematogrāfistu saietu (1990), starptautiskas konferences, to vidū jaunākā: „Kreisuma ideja kultūrā. Parole – Asja” (2015) u.c.

______________________

Lekciju kursi: Pasaules kino vēsture, Ievads kino teorijā, Latvijas kino vēsture, Teātra un kino kritikas seminārs, Kino vēstures teorētiskie aspekti

Lekciju kursi apakšprogrammās: