Ingrīda Keviša

Docente

Apraksts

Filoloģijas doktore I. Keviša strādā Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 1994. gada. I. Keviša māca angļu valodu kā pirmo svešvalodu dažādu specialitāšu Bakalaura studiju programmas studentiem un pasniedz vairākus kursus SKS studiju apakšprogrammas Latvija – Lielbritānija studentiem: Komunikatīvā gramatika, Lietišķā angļu valoda, Akadēmiskā rakstīšana, Mediju teksta interpretācija. Turklāt I. Keviša pasniedz arī kursu Specialitātes diskurss angļu valodā Maģistra studiju apakšprogrammas Kultūras menedžments un radošās industrijas studentiem.  

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu