Irina Makarova

Lektore

Apraksts

Franču valodas lektore I. Makarova ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2003. gada. Maģistra grādu ieguvusi Ruānas Universitātē (Francija). I.Makarova pasniedz franču valodu Francijas institūtā Latvijā un Rīgas franču licejā. Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros lasījusi lekciju kursu „Komunikatīvā kompetence un verbālās komunikācijas. Lasīšanas stratēģiju veidošana autentisku tekstu lasīšana.” Viņas zinātniskās intereses aptver Francijas masu mediju tekstu interpretāciju. I.Makarova regulāri piedalās dažādos starpdisciplināros kultūras radošos projektos. I. Makarova ir Izglītības un zinātnes ministrijas VISC ārštata metodiķe, Izglītības un zinātnes ministrijas <st1:stockticker w:st="on">ISEC</st1:stockticker> ārštata metodiķe un starptautisko eksāmenu DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2 franču valodas pieņemšanas komisijas locekle.

_______________________

Lekciju kursi: Franču valodas teksta interpretācija; Franču valodas integrētais kurss; Franču valoda kā pirmā svešvaloda; Franču valodas funkcionālā leksika; Franču valodas fonētika.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2025.gadā