Ivars Bērziņš

Viesprofesors, Emeritus profesors

Apraksts

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, ilgstoši vadījis „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu.

Mācījies Latvijas Mūzikas akadēmijā un Pēterburgas Valsts Konservatorijā kora diriģēšanas specialitātē, Hamburgas mūzikas un teātra augstskolā ieguvis kultūras menedžera akadēmisko grādu. Minsteres Universitātē ieguvis doktora grādu par disertāciju “Privatizācija kultūras jomā”. Bijis 20. un 21. Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents, Latvijas Radio kora diriģents, dibinājis un vadījis profesionālu kamerkori „Sindi Putnu Dārzs”, koncertējis daudzās Eiropas valstīs, starptautisku konkursu uzvarētājs, Grand Prix ieguvējs Spānijā, Somijā, Latvijā. Bijis Latvijas Nacionālās operas intendants, Gētes Institūta Latvijā projektu koordinators, Sorosa Fonda Latvijā un Latvijas Kultūras fonda padomju loceklis, Latvijas – Vācijas kultūras, izglītības un informācijas fonda direktors. Publicē rakstus Latvijas un ārzemju akadēmiskos izdevumos, piedalās zinātniskās konferencēs, lasa vieslekcijas Latvijas, Polijas, Vācijas augstskolās. Ir Latvijas Jaunā teātra institūta dibinātājs un Rīgas Riharda Vāgnera teātra renovācijas fonda valdes loceklis.

Ir apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi un Latvijas Kultūras ministrijas atzinības rakstu. 2021. gadā „Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā“ apbalvots ar Atzinības krustu un iecelts par Atzinības krusta komandieri.

LEKCIJU KURSI: kultūras menedžments, kultūras mārketings, kultūras un pieredzes ekonomika, privātā finansējuma veidi un tā piesaistes metodes, Kultūras mārketings un finanšu līdzekļu piesaiste

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Audiovizuālā māksla Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu / studiju valoda - angļu / latviešu