Iveta Ķešāne

Asociētā profesore

Apraksts

Iveta Ķešāne ir Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore. Iveta ir ieguvusi bakalaura grādu socioloģijā Latvijas Kultūras akadēmijā un maģistra grādu globālo studiju programmā Freiburgas Universitātē (Vācijā) un KwaZulu-Natal Universitātē (Dienvidāfrikā).

Doktora grādu socioloģijā Iveta ieguva 2016.gadā Kanzasas Štata Universitātē (ASV). Ivetas pētnieciskās intereses savieno tādus socioloģijas virzienus kā emocijas, migrācija, kultūra, attīstība un valsts-pilsoņa attiecības.

Pirms doktora grāda iegūšanas Iveta strādāja par pētnieci Baltijas Sociālo Zinātņu Institūtā un veica pētījumus par migrāciju un integrāciju. Iveta ir līdzautore vairākiem pētījuma ziņojumiem par šīm tēmām. 

Nesen, balstoties sava disertācijas pētījuma par pēcpadomju transformācijas simboliskajiem aspektiem un latviešu emigrāciju uz Rietumiem rezultātos, viņa ir publicējusi vairākus rakstus starptautiskos zinātniskos žurnālos kā "Emotion, Space and Society”, “Social Currents" (kopā ar L. Frank Weyher) un "Communist and Post-Communist Studies".

 

LEKCIJU KURSI: Ievads socioloģijā; Socioloģijas vēsture; Vispārīgā socioloģijas teorija; Socioloģijas vēsture; Kultūras socioloģija; un Modernās socioloģijas teorijas.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu