Iveta Ķešāne

Docente

Apraksts

Iveta Ķešāne ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2014. gada. Doktora grādu socioloģijā Iveta ieguva 2016. gada pavasarī Kanzasas Štata Universitātē (Kansas State University). Ivetas pētnieciskās intereses ir saistītas ar kultūras un emociju socioloģiju, attīstības socioloģiju, migrācijas socioloģiju, kā arī politikas socioloģiju. Iveta kā pētniece ir strādājusi Baltijas Sociālo Zinātņu Institūtā, kur veikusi pētījumus par imigrāciju, emigrāciju, integrāciju, kā arī izglītību. Iveta ir līdzautore un autore vairākiem pētījumiem un rakstiem par šīm tēmām. Šobrīd Iveta strādā pie publikācijām no savas disertācijas ”Pēcpadomju transformāciju simboliskā struktūra Latvijā un emigrācija: izvairīšanās no kauna un tiekšanās pēc cerības un uzticības” (”Symbolic structure of the post-Soviet transformations in Latvia and emigration: avoiding shame and striving for hope and confidence”), kura apskata emigrāciju no Latvijas pēcpadomju sociālo transformāciju un valsts-pilsoņa attiecību kontekstā. Ar sava pētījuma rezultātiem Iveta ir uzstājusies arī konferencēs Latvijā, Polijā, Vācijā, Zviedrijā un ASV.


LEKCIJU KURSI: Ievads socioloģijā, Ievads politikas zinātnē (kopā ar Anda Laķe un Juris Goldmanis), Modernās socioloģijas teorijas, Attīstības socioloģija.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana 2020. gadā // Programma ir iesniegta licencēšanai