Jānis Balodis

Lektors

Apraksts

Dramaturgs Jānis Balodis (Mg.art.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas lektors no 2022.gada.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2026. gadā