Jonathan Durandin

Docents

Apraksts

Džonatans Dirandens (Jonathan Durandin) ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2012. gada. Doktora grādu Valodas zinātnēs ieguvis Franškontē universitātē (Francija). Strādājis Francijas Ārlietu ministrijas dienestā (sadarbība ar Novgorodas Universitāti Krievijā un arī Rīgas franču liceju), Francijas institūtā Latvijā un Franču valodas un civilizācijas katedrā Ženēvas Universitātē. Dibinājis citādu valodu centru Latvijā, Valodu Darbnīca. Kopš 1993.gada piedalās un organizē starptautiskus teātra festivālus, producē skolu un universitāšu teātra trupu izrādes Latvijā, Francijā un Eiropā.

_______________________

Lekciju kursi: Bakalaura studentiem: Projektu vadība (SKS – FR), Franču teātra darbnīca (visiem studentiem, kas prot franču valodu), Latvijas – Francijas kultūras sakari Eiropas kontekstā (SKS – FR), Franču valodas teksta interpretācija 7 (par tekstu kopsavilkumu un mutisku argumentētu izklāstu) (SKS – FR), Franču valoda kā otrā svešvaloda (DTA). Maģistra studentiem: Specialitātes diskurss franču valodā, Starpkultūru komunikācijas teorija

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu