Juris Goldmanis

Docents

Apraksts

Vēsturnieks. Pēc LVU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas 1975. gadā strādājis par šīs augstskolas pasniedzēju. Kultūras akadēmijas docents no 1991. gada, 1995.–2007. gadā bijis arī LKA dekāns, pēc tam Studiju departamentā.

Publicējis rakstus par minoritāšu kultūrautonomiju Latvijā 1918.–1934. gadā un kultūrpolitiku mūsdienās, vairāku mācību līdzekļu autors un līdzautors (Latvijas un pasaules vēsture: notikumi, jēdzieni, personības (2007) u.c.), viens no dokumentu un materiālu krājuma Latvijas okupācija un aneksija. 1939–1940 (1995, latviešu un angļu val.) sastādītājiem, grāmatas Latvieši PSRS varas virsotnēs. Ilūzijas un traģēdija: 20. gadsimta 20.–30. gadi (2013) sastādītājs un redaktors.

Rediģējis vēstures, kultūras vēstures un politoloģijas grāmatas Apgādā Zvaigzne ABC un LU Akadēmiskajā apgādā.


LEKCIJU KURSI: Latvijas vēsture: avoti un interpretācijas; Ievads zinātniskajā darbā; Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana; Ievads kultūras menedžmentā un kultūrpolitikā; Kultūrpolitikas pamati

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu