Juris Tālivaldis Urtāns

Profesors

Apraksts

Arheologs debesīs, zem zemes, uz zemes un ūdenī. J.Urtāns 1988.g. Ļeņingradā aizstāvējis disertāciju „Latvijas senās kulta vietas”; Latvijas vēstures doktors kopš 1992., habilitētais mākslas zinātņu doktors kopš 1998.g., kad aizstāvēja disertāciju „Arheoloģijas piemineklis kā kultūrvēsturisks fenomens”. Akadēmiķis un profesors J.Urtāns ir Ernesta un Arvīda Brastiņu balvas laureāts, vairākkārtējs Folkloras gada balvas ieguvējs, Barikāžu piemiņas medaļnieks, LKA apakšprogrammas “Tradicionālā kultūra un latviešu folklora” vadītājs, UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālās komitejas eksperts, Latvijas Arheologu biedrības valdes priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperts un padomes loceklis, LKA Promocijas padomes priekšsēdētājs. J.Urtāna publikācijas nu jau ir vairāk par 1300, to skaitā vairāk par 220 zinātniskas publikācijas un 46 grāmatas (9 monogrāfijas). Profesors ir vairāku areālo fotoizstāžu autors. Profesors saka: „Dzīve ir bezgala interesanta, izaicinājumu un piedzīvojumu pilna; tad nenoguļam to!”

Lekciju kursi: Aerālā arheoloģija, Arheoloģija un folklora, Baltu etnoģenēze, Ievads baltu senkultūrā, Kompleksā lauku prakse, Latvijas aizvēstures pieminekļi, Latvijas arheoloģija, Latvijas pilskalni, Senās kulta vietas Latvijā, Latvijas senākās kultūrvēstures problēmas
 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu