Kristīne Freiberga

Lektore

Apraksts

 

Mākslas maģistre, lektore Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2018. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2012), gan maģistra grādu mākslās (2015). Šobrīd turpina studijas LKA doktorantūrā, ir LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente un darbojas kā mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāja LKA Radošās darbības centrā. Kopš 2020. gada vada LKA Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras menedžments”.

Kopš 2017. gada kā pētniece bijusi iesaistīta pētījumu programmās “HABITUS. Latvijas tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” un “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi”. Pētnieciskās intereses saistītas ar ekonomiskajiem aspektiem dažādās kultūras apakšnozarēs, kultūras mantojuma līdzdalīgu pārvaldību. Pētnieciskā darbība ietver aktīvu dalību vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, kā arī zinātnisko rakstu izstrādi.

Praktiskajā pieredzē kultūras menedžmentā organizējusi koncertus, muzikālas izrādes, pasākumus, mācību kursus, producējusi filmas, teātra un dejas izrādes, kā arī veiksmīgi vadījusi un vada projektus, piesaistot Eiropas, valsts, pašvaldību, vēstniecību un privāto finansējumu.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu