Kristīne Freiberga

Docente

Apraksts

Mākslas maģistre, docente Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2018. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2012), gan maģistra grādu mākslās (2015). 2020. gadā pabeigusi studijas LKA doktorantūrā, ir doktora grāda pretendente. Paralēli akadēmiskajam darbam strādā kā mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāja LKA Radošās darbības centrā. Kopš 2020. gada vada LKA Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras menedžments”.

Praktiskajā pieredzē kultūras menedžmentā organizējusi koncertus, muzikālas izrādes, pasākumus, mācību kursus, konferences, producējusi filmas, teātra un dejas izrādes, kā arī veiksmīgi vadījusi un vada projektus, piesaistot Eiropas, valsts, pašvaldību, vēstniecību un privāto finansējumu.

Spilgtākie un pašai nozīmīgākie projekti:

  • Ikgadējā LKA skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla “Patriarha rudens” direktore-galvenā producente (2019 – pašlaik)
  • Projekta “Skatuves mākslas tekstu tulkojumu antoloģija” producente (sadarbībā ar LKA, LU LFMI, biedrību “Mākslas birojs”, izdevniecību “Neputns”). Pieejams: ej.uz/anto (2021 – pašlaik)
  • Latvijas Kultūras kanona konkursa vidusskolēniem projekta vadītāja (sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru) (2019 – pašlaik)
  • ABAS MALAS – deju lieluzveduma Arēnā Rīga 2018. gada 18. novembrī režisora asistente (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru; režisori Juris Jonelis, Roberts Rubīns)
  • Izcilības balvas kultūrā 2020 ceremonijas producente (sadarbībā ar Kultūras ministriju, režisore Krista Burāne, operators Valdis Celmiņš). Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=BlCIf2TzTSw
  • LKA Skatuves mākslas katedras metodiskā materiāla “Teātris: teorija, prakse, pieredze” projekta vadītāja (4 metodiskā materiāla krājumi). Pieejams: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/metodiskie-materiali/ (02/2021 – 12/2022)
  • Kolektīvās zinātniskās monogrāfijas “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990 – 2020” projekta vadītāja (sadarbībā ar izdevniecību “Dienas Grāmata”) (08/2020 – 12/2021)
  • Valsts prezidenta Egila Levita inaugurācijas pasākuma 08.07.2019. producente (sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, režisors Juris Jonelis)
  • Mūzikla “Mana skaistā lēdija” koncertuzveduma producente un projekta vadītāja, izrādes Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, Valmieras drāmas teātrī un Lielajā Ģildē (Rīgas Doma kora skola sadarbībā ar Liepājas Mūzikas vidusskolu, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, režisors Juris Jonelis) (03/2016 - 05/2017)

Kā eksperte-projektu vērtētāja bijusi iesaistīta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātajā konkursā “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” (2021./2022. g.) un Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Latvijas skolas somas satura radīšana” (2022. g.).

Kopš 2017. gada kā pētniece bijusi iesaistīta pētījumu programmās “HABITUS. Latvijas tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” un “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi”. Pētnieciskās intereses saistītas ar ekonomiskajiem aspektiem dažādās kultūras apakšnozarēs, kultūras mantojuma līdzdalīgu pārvaldību, radošo personu nodarbinātību. Pētnieciskā darbība ietver dalību vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, kā arī zinātnisko rakstu izstrādi.

LKA docētie lekciju kursi: Radošo industriju pamati; Kultūras projektu pieteikumu izstrāde; Kultūras projektu vadība; Kultūras projektu menedžments; Kultūras ekonomika; Ievads studijās un radošajās industrijās; Kultūras ekonomikas pamati; Praktiskā kultūrpolitika un kultūras ekonomika; Skatuves un audiovizuālo darbu producēšanas teorija un prakse; Skatuves mākslas producēšanas pamati

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Audiovizuālā māksla Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu