Kristīne Freiberga

Lektore

Apraksts

Mākslas maģistre, lektore Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2018. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2012), gan maģistra grādu mākslās (2015). Šobrīd turpina studijas LKA doktorantūrā, ir LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente un darbojas kā jaunrades projektu koordinatore LKA Radošās darbības centrā. Paralēli darbam LKA lasa lekcijas arī Ekonomikas un kultūras augstskolā.<o:p></o:p>

Kopš 2017. gada darbojas kā pētniece Valsts pētījumu programmā “HABITUS. Latvijas tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē”. Pētnieciskās intereses saistītas ar ekonomiskajiem aspektiem dažādās kultūras apakšnozarēs. Pētnieciskā darbība ietver aktīvu dalību vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, kā arī zinātnisko rakstu izstrādi.<o:p></o:p>

Praktiskajā pieredzē kultūras menedžmentā organizējusi koncertus, muzikālas izrādes, pasākumus, mācību kursus, producējusi filmas un dejas izrādes, kā arī veiksmīgi vadījusi un vada projektus, piesaistot Eiropas, valsts, pašvaldību, vēstniecību un privāto finansējumu.

<o:p>


</o:p>

<o:p></o:p>LEKCIJU KURSI: Kultūras menedžments, Kultūras projektu vadība, Projektu vadība, Kultūras ekonomika, Ievads radošajās industrijas

<o:p></o:p>

Lekciju kursi apakšprogrammās: