Laila Niedre

Asoc.prof.

Apraksts

Jau vairāk nekā 10 gadus Dr. art. Laila Niedre strādā Akadēmijā. Ikdienas darbs, veidojot augstskolā vidi, kas atbalstītu vācu valodas apguvi, nosaka galvenās pētnieciskās intereses: valodu mācīšanas metodika, zinātnes valoda, valoda komunikācijas kontekstā. Par šiem jautājumiem L. Niedre uzstājas ar referātiem zinātniskās konferencēs dažādās augstskolās Latvijā, kaimiņvalstīs, kā arī Vācijā, Austrijā un Šveicē. Par nozīmīgāko publikāciju uzskatāma kopā ar I. Šaferti sastādītā “Vācu – latviešu, latviešu – vācu juridiskā vārdnīca” (2001. un 2003.).

_____________________

Lekciju kursi: Teksta interpretācija (vācu valodā), Lietišķā vācu valoda, Tulkošana (vācu – latviešu, latviešu – vācu), Vācu valoda kā pirmā svešvaloda, Specialitātes diskurss vācu valodā.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu