Lars Anders Ragnar Olsson

Vieslektors

Apraksts

Vieslektors Anderšs Olsons līdz 1997. gadam strādājis par žurnālistu, pēc tam pievērsies zviedru valodas kā otrās svešvalodas pasniegšanai. A. Olsons ir strādājis universitātēs Krievijā, Somijā, Latvijā un citās izglītības iestādēs Zviedrijā un Ungārijā. Ieguvis bakalaura grādu žurnālistikā un krievu un zviedru valodas kā otrās svešvalodas pasniegšanā. Pētnieciskajās interesēs ietilpst mediju valoda. A. Olsons ir publicējis vairākas zviedru valodas mācību grāmatas.

LEKCIJU KURSI: Zviedru valodas integrētais kurss, Lietišķā zviedru valoda, Zviedru valodas komunikatīvā gramatika, Skandināvu valodu vēsture un attīstības tendences, Skandināvu valoda un stils, Kultūrpolitikas pamati, Zviedru valoda kā otrā svešvaloda

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu