Liene Ozoliņa

Asociētā profesore

Apraksts

Liene Ozoliņa ir LKA asociētā profesore un vadošā pētniece Zinātniskās pētniecības centrā. Liene ir ieguvusi bakalaura grādu socioloģijā Latvijas Kultūras Akadēmijā, maģistra grādus sociālajā teorijā un pētnieciskajās metodēs Amsterdamas Universitātē un doktora grādu socioloģijā Londonas Ekonomikas un Politisko Zinātņu Skolā. Lienes pētnieciskās intereses ir saistītas ar neoliberālisma reformām Latvijā, politikas un ētikas attiecībām neoliberālās sabiedrībās, postsociālisma politiku un kultūru, kā arī etnogrāfiskajām metodēm sociālajās zinātnēs. 2019.gadā Mančestras Universitātes apgādā iznāca Lienes grāmata Politics of Waiting: Workfare, post-Soviet austerity, and ethics of freedom, kas balstīta doktora disertācijas pētījumā. Grāmatā analizēts, kā vēsturiski veidojušies kultūras naratīvi par brīvību un pacietību spēlēja lomu “taupības politikas” ieviešanā Latvijā pēc 2009.gada krīzes. Liene ir publicējusi akadēmiskus rakstus arī tādos starptautiskos izdevumos kā British Journal of Sociology, Slavic Review, East European Politics and Societies un Journal of Baltic Studies. 2019.gadā Liene saņēma Viļa Vītola balvu par labāko Journal of Baltic Studies publikāciju šajā gadā.


LEKCIJU KURSI: Vispārīgā socioloģijas teorija; Mūsdienu kultūras un sociālās teorijas

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu