Līga Vinogradova

Docente

Apraksts

Līga Vinogradova ir ieguvusi zinātniskā doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātē, izstrādājot pētījumu par emociju lomu tradīcijā socioloģijas nozares ietvaros (2021.). Pētnieciskā darbība norisinājusies Latvijas Kultūras akadēmijā kā zinātniskajam asistentam. Līga ir piedalījusies gan akadēmiskajos, gan lietišķajos pētījumos, kas fokusējas uz kultūras nozares dažādiem tematiem – kultūras mantojums, kultūras patēriņš, auditorijas izpēte kultūras institūcijās un pašvaldībās.

Līgas pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un mākslas fenomenu pētniecību, emociju socioloģisku izpēti, kā arī dažādiem metodoloģiskiem aspektiem, tajā skaitā vizuālās pētniecības metodēm. Pieredzi pētniecībā Līga attīstījusi Valsts pētījumu programmā “Habitus: Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014.–2018.) un “Apvārsnis 2020” finansētajā starptautiskajā pētniecības projektā “CoHERE: Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā” (2016.–2019.).

LEKCIJU KURSI: Kvantitatīvo datu apstrādes metodes, Kultūras un mākslas socioloģija, Pētījumu metodoloģija un akadēmiskā rakstība

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu