Linda Veliverronena

Viesdocdente

Apraksts

Linda Veliverronena Vidzemes Augstskolas Tūrisma studiju virzienā docē studiju kursus, kas saistīti ar ceļotāju uzvedību, starpkultūru komunikāciju, kvalitatīvajām pētījumu metodēm, prognozēšanu. Tartu Universitātē ieguvusi doktora grādu komunikācijā un mediju studijās, Vidzemes Augstskolā profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un Latvijas Kultūras Akadēmijā maģistra grādu mākslās.  


LEKCIJU KURSI: Kultūras mantojums kā tūrisma un brīvā laika pavadīšanas resurss

Lekciju kursi apakšprogrammās: