Lolita Ozoliņa

Lektora p.i.

Apraksts

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa ir Akadēmijas vieslektore kopš 2017. gada. Viņas zinātniskās un profesionālās intereses ir zīmolvedība, akcentējot personības, vietas un kultūras industrijas zīmolvedību, zīmola kultūra un mantojums, identitāte, organizācijas kultūra un komunikācijas procesi.

Lolitas Ozoliņas zināšanas un pieredze ir uzkrāta, teju 20 gadus darbojoties reklāmas un mārketinga jomā, izstrādājot un attīstot vietēju un starptautisku organizāciju zīmolus. Pēc komunikācijas studiju programmas absolvēšanas un sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, akadēmiskās studijas turpinātas Latvijas Kultūras akadēmijas mākslas studiju doktorantūras programmā. Lolita Ozoliņa regulāri tiek aicināta un uzstājas komunikācijas un zīmolvedības nozares pasākumos, piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, lasa lekcijas Erasmus studentiem Akadēmijā un regulāri uzstājas ar vieslekcijām Latvijas augstskolās.

LEKCIJU KURSI: Personības zīmolvedība; Zīmolvedība un komunikācija kultūras organizācijās; Kultūras mārketings un zīmolvedība; Reklāmas dizains; Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās; Integrētā komunikācija

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu / studiju valoda - angļu / latviešu
Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija Uzņemšana katru gadu