Lolita Ozoliņa

Vieslektore

Apraksts

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa ir Akadēmijas vieslektore kopš 2017. gada. Viņas zinātniskās un profesionālās intereses ir zīmolvedība, akcentējot personības, vietas un kultūras industrijas zīmolvedību, zīmola kultūra un mantojums, identitāte, organizācijas kultūra un komunikācijas procesi. Lolitas Ozoliņas zināšanas un pieredze ir uzkrāta, teju 20 gadus darbojoties reklāmas un mārketinga jomā, izstrādājot un attīstot vietējo un ārzemju organizāciju zīmolus. Pēc komunikācijas studiju programmas absolvēšanas un sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē akadēmiskās studijas turpinātas Latvijas Kultūras akadēmijas mākslas studiju doktorantūras programmā. Lolita Ozoliņa regulāri tiek aicināta un uzstājas komunikācijas un zīmolvedības nozares pasākumos, piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, lasa lekcijas Erasmus studentiem Akadēmijā un regulāri uzstājas ar vieslekcijām Latvijas augstskolās. Kvalifikācijas eksāmena komisijas eksperte reklāmas dizainā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.


LEKCIJU KURSI: Personības zīmolvedība; Zīmolvedība un komunikācija kultūras organizācijās; Kultūras mārketings un zīmolvedība; Reklāmas dizains; Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu