Lucía Pérez Azor

Vieslektore

Apraksts

Lusija Peresa Asora ir spāņu valodas pasniedzēja, kas Latvijas Kultūras akadēmijas Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedrā docē kopš 2019. gada.

L. Peresa nāk no Bazas, mazas Andalūzijas pilsētas Spānijas dienvidos. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādus tulkošanā un spāņu valodas kā svešvalodas pasniegšanā Malagas, Mursijas un Menendesas Pelajo universitātēs.

Profesionālo pieredzi pilveidojusi, tulkojot un pasniedzot spāņu valodu Londonā, Santjāgo Čīlē, Alikantē, Malagā un Madridē. Kopš 2017. gada docē spāņu valodu dažādās izglītības iestādēs Latvijā.

L. Peresas pētnieciskajās interesēs ietilpst starpkultūru kompetence, spāņu lingvistika un spāņu tradicionālā mūzika un deju kultūra.

LEKCIJU KURSI: Spāņu valodas integrētais kurss; Valsts studijas: Spānija; Spāņu valodas teksta interpretācija; Leksiskā kompetence un komunikatīvā efektivitāte spāņu valodā; Spāņu valoda kā otrā svešvaloda.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu