Luīze Frančeska Dakša

Lektore

Apraksts

Luīze Frančeska Dakša Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvusi bakalaura un maģistra grādu, absolvējot “Starpkultūru sakari: Latvija – Itālija” un “Kultūras un starpkultūru sakari” apakšprogrammas. Ieguvusi pieredzi, uzlabojot itāļu valodas zināšanas Sjēnas un Turīnas universitātēs Itālijā.

2017. gadā sākusi pasniegt lekcijas LKA kā vieslektore, 2019. ievēlēta lektores amatā.

Pētnieciskajās interesēs ietilpst latviešu literatūras studijas, itāļu valodas, kultūras un mākslas studijas, itāļu literatūras studijas, kā arī digitālās humanitārās zinātnes.

LEKCIJU KURSI: Itāļu valodas integrētais kurss; Itāļu valodas teksta interpretācija; Valsts studijas: Itālija; Itāļu valoda un stils; Mākslas diskurss; Ievads digitālajās humanitārajās zinātnēs; Itāļu valoda kā otrā svešvaloda.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu