Nicola Corcelli

lektors

Apraksts

Nikola Korčelli (Nicola Corcelli) kopš 2013. gada LKA lasa lekcijas un vada praktiskas valodas nodarbības studentiem, sniedzot iespēju iepazīt bagāto Itālijas kultūru, apgūt skanošo itāļu valodu un atklāt iespējamos ceļus starpkultūru sakariem. Gūtā izglītība un pieredze darbā ar skolēniem Itālijas skolās (Turīnā, Kjetī) kā psihologam, ļauj studentiem Latvijā piedāvāt kvalitatīvu, aktuālu un saistošu mācību procesu.  

Sadarbībā ar Itālijas vēstniecību Latvijā un Itāļu valodas pasniedzēju asociāciju, kuras biedrs Nikola Korčelli ir jau piekto gadu, organizē pasākumus studentiem un interesentiem, radot “Mazo Itāliju” - saviesīgi pasākumi, kas ir neatņemama itāļu dzīvesveida un ikdienas sastāvdaļa, kurus papildina dalībnieku viedokļu apmaiņa par modes, politikas un citām aktualitātēm Itālijā, nereti baudot arī vien Itālijas virtuvei raksturīgos gardumus. Paralēli pedagoģiskajai darbībai Akadēmijā un Latvijas Universitātē, Nikola Korčelli regulāri vada vieslekcijas par Itālijas mūzikas un kino vēsturi.

Viņš novērtē iespēju Akadēmijā īstenot radošu studentu iniciatīvu, apgūstot jaunas zināšanas un iepazīstot itāļu kultūru.

Lekciju kursi: Itāļu valodas integrētais kurss; Lietišķā itāļu valoda; Itāļu valodas teksta interpretācija; Valsts studijas: Itālija; Latvijas un Itālijas kultūras sakari Eiropas kontekstā; Itāļu valoda un stils; Itāļu valoda kā otrā svešvaloda; Itāļu valoda mūzikā; Itāļu kino vēsture.

Lekciju kursi apakšprogrammās: Starpkultūru sakari (Latvija – Itālija)

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu