Ritma Rungule

Asociētā viesprofesore

Apraksts

Socioloģijas doktore (Dr.sc.soc.) Ritma Rungule Kultūras akadēmijā kopš 2004.gada pasniedz vispārīgo socioloģiju, socioloģijas vēsturi un teoriju. R.Rungule māca socioloģiju arī Rīgas Stradiņa universitātē. R.Rungulei ir liela pētniecības pieredze, jo viņa vairāk nekā divdesmit gadus strādājusi LU Filozofijas un socioloģijas institūtā kā pētniece. Piedalīšanās pētījumos, Starptautiskās sociologu asociācijas un Eiropas sociologu asociācijas kongresos un konferencēs R.Rungulei ļauj būt lietas kursā par aktualitātēm nozarē un izmantot jaunāko informāciju darbā ar studentiem. R.Rungules pētniecības tēmas ir jaunatnes socioloģija, sociālā nevienlīdzība un sociālā atstumtība. Pēdējā laika nozīmīgākās publikācijas ir raksts „Jauniešu iekļaušanās sabiedrībā: pēckara paaudžu salīdzinājums”(līdzautore I.Koroļeva) akadēmisko rakstu izdevumā „Latvieši un Latvija”, kā arī kopā ar I.Koroļevu un I.Mieriņu sagatavotā monogrāfija „Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums”.  Kopā ar Kultūras akadēmijas kolēģiem R.Rungule piedalījusies pētījumos par kultūras identitāti, to rezultāti publicēti Akadēmijas rakstu krājumā Kultūras krustpunkti (4.laidiens, „Piederība pie dzīves vietas kā viens no identitātes aspektiem”), kā arī rakstu krājumos par Vārkavu un suitu identitāti. R.Rungule ir Latvijas sociologu asociācijas biedre.

_________________________

Lekciju kursi: Ievads socioloģijas teorijā, Vispārējā socioloģijas teorija, Socioloģijas vēsture, Modernās socioloģijas teorijas.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā