Roberts Hansons

Asociētais profesors

Apraksts

Solo dziedāšanas un vokālā ansambļa asociētais profesors Roberts Hansons Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 1993. gada. Pēc Jāzpea Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas ilgus gadus bijis profesionālā kora Ave Sol mākslinieks. Tagad bieži kā dziedātājs tiek aicināts sadarboties ar Valsts Akadēmisko kori Latvija, darbojas profesionālajā vīru korī Logos. Strādā kā vokālais pedagogs un kormeistars RSU jauktajā korī Rīga un Babītes jauktajā korī Atskaņa. Regulāri uzstājas koncertos kā solists vokālists. Pasniedz privātstundas solo dziedāšanā. Apguvis Mūzikas akadēmijā arī koncertērģelnieka specialitāti, uzstājas koncertos Latvijā un ārzemēs. Kā ērģelnieks regulāri sadarbojas ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Veidojis teātra izrāžu muzikālo noformējumu. 2010. gada decembrī saņēmis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju un radošu ieguldījumu jauno aktieru audzināšanā.

LEKCIJU KURSI: Solo dziedāšana un vokālais ansamblis.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Dramatiskā teātra aktiera māksla Nākamā uzņemšana: 2025.gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Nākamā uzņemšana: 2025.gadā