Rūta Muktupāvela

Profesore

Apraksts

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece. 2014. gadā Akadēmijas Satversmes sapulce R. Muktupāvelu ievēlēja par Akadēmijas rektori, kas kā vienu no svarīgākajiem uzdevumiem ir definējusi nepieciešamību veicināt izcilību visās LKA darbības jomās – akadēmiskajā, mākslinieciskās jaunrades un pētnieciskajā. R. Muktupāvela maģistra un mākslas zinātņu doktora grādu kultūras teorijas specialitātē ir ieguvusi Latvijas Kultūras akadēmijā (promocijas darbs "Inkulturācijas figuratīvo formu salīdzinošā analīze“, 2005). Pētnieciskās intereses: kultūras teorija un kultūrantropoloģija, lokālās identitātes fenomens, neformālā starpkultūru komunikācija, jaunās reliģiskās kustības, latviešu tradīciju ilgtspējība u.c. Kopš 2014. gada R. Muktupāvela vada Valsts Pētījumu programmu „Habitus. Latvijas tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē”. R. Muktupāvela ir Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu nozares eksperte, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes locekle, starptautisku organizāciju un redkolēģiju locekle.  Līdzās zinātniskajai darbībai (aktīva dalība konferencēs, redkolēģijās, zinātnisko publikāciju izstrāde, promocijas darbu vadīšana un recenzēšana) viņa darbojas radošos projektos: muzicējusi kopā ar “Iļģiem” (dziedājusi Leldes un Zemes vēzīša lomu “Iļģu” muzikālajā uzvedumā “Spēlēju, dancoju”), vairākus gadus ir piedalījusies projektā “Dabas koncertzāle”, kopā ar dzīves biedru prof. Valdi Muktupāvelu ir uzstājusies gan Latvijā, gan ārzemēs – ASV, Norvēģijā, Somijā, Polijā, Zviedrijā u. c. R. Muktupāvela ir piedalījusies vairāku mūzikas albumu tādu kā “Vairas dziesmas”, Imanta Kalniņa “Trešās dziesmas”, “Iļģu” “Kaza kāpa debesīs”, “Ne uz vienu dienu” u. c. sagatavošanā.

_______________________

Lekciju kursi: Kultūras antropoloģija, Kultūras teorija, Starpdisciplinaritāte humanitārajās zinātnēs.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Dramatiskā teātra aktiera māksla Uzņemšana 2021. gadā
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Uzņemšana 2021. gadā
Laikmetīgās dejas māksla Uzņemšana 2021. gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Tradicionālā kultūra un latviešu folklora Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Lielbritānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Spānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Turcija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana katru gadu
Kultūras un starpkultūru studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Teātra māksla (specializācijas – laikmetīgās dejas māksla un laikmetīgās dramaturģijas teksti, teātra režija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Muzeju un kultūras mantojuma studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana Uzņemšanas gads tiks precizēts
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" (apakšnozare - Kultūras teorija) Uzņemšana 2020 gadā
Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija Uzņemšana 2020. gadā