Rūta Muktupāvela

Profesore

Apraksts

Rūta Muktupāvela, Ph.D. kultūras teorijā, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) profesore, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, LKA rektore, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padomes locekle, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai (2017-2021), Latvijas Augstskolu profesoru valdes priekšsēdētāja vietniece, vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju kultūras teorijas, etnoloģijas un folkloristikas jomā autore. Valsts pētījumu programmas "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. CARD" (2020-2022) vadītāja. Latvijas Zinātnes padomes projekta "Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021. gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība" (2020-2021) pētniece. Latvijas Zinātnes padomes projekta "Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi" (2018-2020) vadītāja. Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 projekta Critical heritages: performing and representing identities in Europe. CoHERE’ (2016–2019) pētniece, Latvijas sekcijas institucionāla vadītāja. Valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē. HABITUS” (2014–2017) vadītāja. Starptautisko pētniecības organizāciju locekle: Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), European Association of Social Anthropologists
(EASA), International Sociological Association (ISA) u.c. Zinātniskā žurnāla Studies in Folklore and Ethnology: Traditions, Practices and Identities (Lexington Books) redkolēģijas locekle. Lietuvas Zinātņu akadēmijas periodiskā izdevuma Filosofija. Sociologija redkolēģijas locekle, Lietuvas Kultūras pētījumu institūta žurnāla Lietuvos kultūros tyrimai redkolēģijas locekle, Zinātnisko pētījumu žurnāla Culturecrossroads.lv redkolēģijas locekle.

Soliste tradicionālajā mūzikā balstītos projektos (“Iļģi. Rainis. Spēlēju, dancoju”, “Kaza kāpa debesīs”, „Ne uz vienu dienu“) un koncertos. No 1991. gada kopā ar grupu “Iļģi” un Valdi Muktupāvelu ir uzstājusies Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, ASV, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Beļģijā, Japānā u.c. Soliste multidisciplinārā mūzikas, vizuālo mediju, dzejas un dabas zinātņu projektā “Dabas koncertzāle” (2007–2013).


LEKCIJU KURSI: Kultūras antropoloģija, Kultūras teorija, Starpdisciplinaritāte humanitārajās zinātnēs.

Lekciju kursi apakšprogrammās: