Rūta Muktupāvela

Profesore

Apraksts

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece. 2014. gadā Akadēmijas Satversmes sapulce R. Muktupāvelu ievēlēja par Akadēmijas rektori, kas kā vienu no svarīgākajiem uzdevumiem ir definējusi nepieciešamību veicināt izcilību visās LKA darbības jomās – akadēmiskajā, mākslinieciskās jaunrades un pētnieciskajā. R. Muktupāvela maģistra un mākslas zinātņu doktora grādu kultūras teorijas specialitātē ir ieguvusi Latvijas Kultūras akadēmijā (promocijas darbs "Inkulturācijas figuratīvo formu salīdzinošā analīze“, 2005). Pētnieciskās intereses: kultūras teorija un kultūrantropoloģija, lokālās identitātes fenomens, neformālā starpkultūru komunikācija, jaunās reliģiskās kustības, latviešu tradīciju ilgtspējība u.c. Kopš 2014. gada R. Muktupāvela vada Valsts Pētījumu programmu „Habitus. Latvijas tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē”. R. Muktupāvela ir Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu nozares eksperte, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes locekle, starptautisku organizāciju un redkolēģiju locekle.  Līdzās zinātniskajai darbībai (aktīva dalība konferencēs, redkolēģijās, zinātnisko publikāciju izstrāde, promocijas darbu vadīšana un recenzēšana) viņa darbojas radošos projektos: muzicējusi kopā ar “Iļģiem” (dziedājusi Leldes un Zemes vēzīša lomu “Iļģu” muzikālajā uzvedumā “Spēlēju, dancoju”), vairākus gadus ir piedalījusies projektā “Dabas koncertzāle”, kopā ar dzīves biedru prof. Valdi Muktupāvelu ir uzstājusies gan Latvijā, gan ārzemēs – ASV, Norvēģijā, Somijā, Polijā, Zviedrijā u. c. R. Muktupāvela ir piedalījusies vairāku mūzikas albumu tādu kā “Vairas dziesmas”, Imanta Kalniņa “Trešās dziesmas”, “Iļģu” “Kaza kāpa debesīs”, “Ne uz vienu dienu” u. c. sagatavošanā.

_______________________

Lekciju kursi: Kultūras antropoloģija, Kultūras teorija, Starpdisciplinaritāte humanitārajās zinātnēs.

Lekciju kursi apakšprogrammās: