Ruta Vītiņa

Docente

Apraksts

Docente Ruta Vītiņa absolvējusi Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas aktieru – režisoru specialitāti un Kultūras akadēmijā teātra mākslas maģistrantūru. Kā runas pedagogs Akadēmijā strādā kopš dibināšanas (1991). Pirms tam skatuves runu docēja JVLMA. Jau 15 gadus pasniedz skatuves runas nodarbības Mācību centrā "Triviums" un LU Juridiskā fakultātē kā starptautisko tiesību konkursantu konsultante strādā no  2006. gada līdz šim brīdim.

Rutai Vītiņai ir pamatīgs lomu klāsts Valmieras teātri un JRT pie dažādiem režisoriem, bet teātra klubā "Austrumu Robežu" strādā joprojām. Daži no nozīmīgākajiem iestudējumiem teātros: Anda – Raiņa „Pūt vējiņi”, rež.M.Ķimele, VDT (Eleonora – P.nikolasa „Kaislību spēle”,rež.M.Ķimele, JRT; Boass – „Rutes grāmata”, rež. M.Ķimele, JRT; Misis Beikere – L.Geršs „Taureņi ir brīvi”, rež.D.Balčus, NT „Kabata”, Anda Kalēja, Silavas skolas direktore – V. Vīgante „Ķlase XX gs.”, rež.V.Lūriņš, NT „Skatuve”, Margarita – izrāde – improvizācija „Salidojums”, TK „Austrumu Robeža”, Keita Parra – H.Gresīkers „Henrijs VIII un viņa sešas sievas”, rež. G.Vērenieks, V.Šoriņš, neatkarīgais projekts, un citas.

_______________________

Lekciju kursi: Skatuves runa un metodika.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Dramatiskā teātra aktiera māksla Uzņemšana 2021. gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Uzņemšana 2021. gadā