Šarlote Vandersmisena (Charlotte Vandersmissen)

Vieslektore

Apraksts

Filoloģe Šarlote Vandersmisena kopš 2013. gada septembra Akadēmijā pasniedz nīderlandiešu valodu un kultūru. Viņa ir dzimusi Beļģijā, kur 2010. gadā Briseles Brīvajā universitātē (VUB) ieguva maģistra grādu nīderlandiešu filoloģijā. Īpaši interesējoties par bilingvālo izglītību, viņa pētīja gadījumus, kad mācīšanās lasīt vieglākā valodā (t.i., fonētiski), vēlāk atvieglo lasīšanu sarežģītākās valodās, kā piemērus izmantojot nīderlandiešu un franču valodas. Šī tēma ir plaši apspriesta Beļģijā, kur ir divas galvenās valodas – franču un nīderlandiešu. Tas arī radīja Šarlotei vēlmi palīdzēt cilvēkiem integrēties, mācot nīderlandiešu valodu Briselē. Viņa arī ir strādājusi par pasniedzēju CLIL (Content and Language Integrated Learning) projekta ietvaros Beļģijas franciski runājošajā daļā, kur studenti, kuriem pamata valoda ir franču, izglītību daļēji gūst nīderlandiešu valodā (50 % kursu notiek nīderlandiesu valodā). Pēc trim darba gadiem Beļģijā Šarlote izvēlējās pārcelties uz Latviju un tagad māca nīderlandiešu valodu Latvijas Kultūras akadēmijā bakalaura studiju programmu SKS Latvija – Vācija/Nīderlande un SKS Latvija – Francija/Beļģija ietvaros. Darbs Akadēmijā un dzīve Latvijā Šarlotei vēl vairāk ļāva saprast, kā valodu mācīšana atklāj jaunu pasauli gan studentiem, gan sev.

_______________________

Lekciju kursi: Valsts studijas: Nīderlande un Beļģija,  Nīderlandiešu valodas teksta interpretācija, Nīderlandiešu valodas integrētais kurss, Nīderlandiešu valodu vēsture un attīstības tendences, Nīderlandiešu Lietišķā valoda, Latvijas un Nīderlandes kultūras sakari Eiropas kontekstā

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts