Signe Bahšteina

Lektore

Apraksts

Signe Bahšteina ir programmas Starpkultūru sakari specializāciju Latvija-Francija un Latvija-Francija/Kanāda vadītāja.

Signe Bahšteina ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Kultūras akadēmijā starpkultūru sakaru specialitātē Latvija-Francija, maģistra grādu — Latvijas Universitātē sabiedrības vadības specialitātē. Kopš 2018. gada strādā Latvijas Kultūras akadēmijā kā mācībspēks, pirms tam sadarbojusies ar akadēmiju starpkultūru projektos, strādājot Beļģijas Karalistes vēstniecībā Rīgā.

Pasniedz dažādus ar franču valodu saistītus priekšmetus – vispārējo franču valodu, lietišķo franču valodu, gramatikas kursu, teksta interpretāciju. Līdztekus pedagoģiskajam darbam strādā tulkošanas nozarē, specializējusies Eiropas Savienības un juridisko tekstu tulkošanā.

Pedagoģisko un pētniecisko interešu lokā ir frankofonās kultūras attīstība un nozīme pasaules mērogā, svešvalodu mūsdienīga un efektīva didaktika. Pastiprināti interesē kognitīvie procesi — apzinātība izglītībā, vēlami mācīšanās paradumi un pašvadītas mācīšanās tehnikas. Franču valodas apguves procesā tiecas saglabāt fokusu uz praktiski izmantojamām zināšanām un prasmēm, īstenot reālām komunikācijas situācijām pietuvinātu mācību pieeju. 

 

LEKCIJU KURSI: Franču valodas integrētais kurss, Lietišķā franču valoda, Franču valodas teksta interpretācija, Franču valodas normatīvā gramatika, Franču valodas komunikatīvā gramatika, Franču valoda kā 1. svešvaloda, Franču valoda kā 2. svešvaloda

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu