Signe Kazāka

Lektore

Apraksts

Signe Kazāka darba gaitas Kultūras akadēmijā sākusi 2016. gadā un jau astoto gadu pilda SKS Latvija – Ziemeļvalstis apakšprogrammas vadītājas pienākumus. 

2006. gadā ieguvusi bakalaura grādu angļu un zviedru filoloģijā Latvijas Universitātē. Zviedru valodas zināšanas papildinājusi studējot arī Zviedrijā.

2013. gadā ieguvusi maģistra grādu konferenču tulkošanā Latvijas Universitātē. 

2022. gadā absolvējusi Edinburgas Universitāti, iegūstot maģistra grādu valodniecībā.

Regulāri piedalās starptautiskās konferencēs gan klausītāja, gan referenta statusā par valodniecību, valodu apmācību un tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā. 

No 2017. līdz 2020. gadam aktīvi darbojusies starptautiskajā Nordplus porjektā SVEBINAR par zviedru valodas apmācību tiešsaistē. 

 

LEKCIJU KURSI: Zviedru valodas integrētais kurss; Valsts studijas: Ziemeļvalstis; Tulkošana: zviedru - latv., latv. - zviedru; Latvijas un Ziemeļvalstu kultūras sakari Eiropas kontekstā; Zviedru val. teksta interpretācija; Radošā darbnīca zviedru valodā.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu