Ullrich Kockel

Viesprofesors

Apraksts

Pašlaik Ullrihs Kokels ir kultūras ekoloģijas un ilgtspējas profesors Edinburgas Heriot-Watt universitātē, Edinburgā, Skotijā, sociālās antropoloģijas viesprofesors Vītauta Lielā universitātē, Kauņā, Lietuvā, un emeritētais profesors etnoloģijā Ulsteras Universitātē, Ziemeļīrijā. 2003. gadā viņš tika ievēlēts Apvienotās Karalistes Sociālo zinātņu akadēmijā un 2012. gadā Īrijas Karaliskajā akadēmijā. Būdams SIEF (Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības) prezidents (2008.-2013.), viņš izveidoja SIEF Vietas Gudrības darba grupu, un no 2007. līdz 2018. gadam bija žurnāla “Anthropological Journal of European Cultures” galvenais redaktors. Iepriekš strādājis naftas rūpniecībā, Ulrihs kopš astoņdesmito gadu vidus ir ieņēmis pedagoģiskos un pētnieciskos amatus dažādās humanitāro un sociālo zinātņu disciplīnu institūcijās Lielbritānijā, Vācijā un abās Īrijas daļās. Deviņdesmitajos gados strādāja  Liverpūles Universitātē un  cieši sadarbojās ar Eiropas Tradicionālo un Reģionālo kultūru centru, 2000. gadā tika iecelts par Eiropas studiju katedras vadītāju Rietumanglijas Universitātē Bristolē. Viņa pētījumu un publikāciju spektrs aptver dažādu disciplīnu un kultūru robežas, galveno uzmanību pievēršot tradīcijām, vietai, kopienas noturībai un izcelsmes vietas ietekmei, galvenokārt Eiropas kontekstā.

LEKCIJU KURSI: Starpkultūru studijas: Kultūras mantojums, vide un ilgtspējība

Lekciju kursi apakšprogrammās: