Valda Čakare

Viesprofesore

Apraksts

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”. V. Čakare doktora grādu ieguvusi Sanktpēterburgas Universitātē, aizstāvot disertāciju “Paradokss H. Pintera, N. F. Simpsona un B. Biena dramaturģijā”. No 1983. līdz 1997. gadam lasījusi lekcijas Latvijas Universitātē, Filoloģijas fakultātē. V. Čakares recenzijas un publikācijas par norisēm teātra nozarē un Latvijas teātru izrādēm lasāmas tādos kultūras medijos kā Kroders, Satori, Teātra Vēstnesis u.c., kā arī regulāri tiek izdoti zinātniskajos rakstu krājumos. V. Čakare ir viena no autorēm izdevumam “20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā” (1. un 2. sējums). Regulāri piedalās nacionāla un starptautiska līmeņa konferencēs un projektos (piemēram, Nordplus Neighbour Project „Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education”, “Ekspresrecenzijas par Latvijas teātru iestudējumiem”, “Ābolu ķocis” u.c.). Vairākkārtīgi darbojusies gadskārtējās Latvijas teātru balvu pasniegšanas ceremonijas “Spēlmaņu nakts” ekspertu komisijā. 


LEKCIJU KURSI: Performatīvās prakses, Pasaules teātra vēsture, 20. gadsimta teātris, Baltijas teātra vēsture, Postmodernisms un postmodernitāte, Ievads teātra semiotikā, Mūsdienu teātris: Teorija un analīze, Ievads teātra antropoloģijā.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Dramatiskā teātra aktiera māksla Nākamā uzņemšana 2023.gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Nākamā uzņemšana 2023.gadā
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2023.gadā
Laikmetīgās dejas māksla Uzņemšana 2024. gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2026. gadā
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2024. gadā
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" Uzņemšana katru gadu