Andrejs Balodis

Docents

Apraksts

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju. Monogrāfijas “Nepabeigtā pagātne. Pētījums par Anrī Bergsona filozofiju” (2015) autors. 2016. gadā iznāks A. Baloža monogrāfija “Pauls Jurevičs – filozofija un dzīves restaurācija” (kopā ar Elgu Freibergu un Ievu Lapinsku). Publicējis rakstus Latvijas un ārzemju akadēmiskos izdevumos un piedalījies vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs, kur uzstājies galvenokārt par laika un atmiņas tēmu filozofijā. A. Balodis raksta Latvijas kultūras izdevumiem (Kentaurs, Satori, Punctum, Latvju Teksti, Studija u.c.), kā arī labprāt ņem dalību mākslu un zinātni vienojošos notikumos (Spinozas Ētika. Poētika. Patētika. (CAC, Viļņa), „Atmiņas kolokvijs”, publiskās lekcijas „Zinātnes naktīs”, centrā „Totaldobže”, LLMC, KIM? u.c.) Pētnieciskās intereses: 19./20.gs. mijas filozofija un zinātnes vēsture, laika koncepcijas filozofijā, atmiņas teorijas, bioloģijas filozofija, franču filozofija 20.gs., Sērens Kirkegors, laikmetīgās mākslas procesi. Paralēli zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai A. Balodis regulāri piedalās dažādos starpdisciplināros kultūras projektos. Kā spilgtāko var minēt projektu “Mūslaiku buržuāziskās filosofijas marasms četrām balsīm ar ansambli” (2012. un 2015.), kur tika analizēta filozofijas ideju un teksta ietekme mūzikas radīšanas procesā.

_______________________

Lekciju kursi: Loģika, Ētika, Filozofijas vēsture, Formālās metodes humanitārajās zinātnēs, Pasaules mākslinieciskā kultūra, Disciplināru, interdisciplināru, transdicpilināru pētījumu metodoloģija kultūras zinātnēs.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Dramatiskā teātra aktiera māksla Uzņemšana 2021. gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Uzņemšana 2021. gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu