Vija Ozola

Vieslektore

Apraksts

Arhīvniecības jomā darbojas no 2006.gada. No 2009.-2012. gadam Latvijas arhīvistu biedrības valdes locekle. Iepriekšējā darba pieredze- Uzņēmumu reģistra valsts notāre un Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīdze. Kopš 2016. gada Latvijas Nacionālā arhīva juriste, kā arī no 2019.gada atbildīgā par fizisko personu datu aizsardzību Latvijas Nacionālajā arhīvā. Tā kopš Arhīvu likuma pieņemšanas drīz būs pagājuši jau 10 gadi, tad aktīvi darbojas Arhīva likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu grozījumu izstrādē un saskaņošanas, izskatīšanas procesos, lai pilnveidotu normatīvo aktu prasības arhīvniecības jomā. 

LEKCIJU KURSI: Atmiņas institūcijas, to darbs un pārvaldība

Lekciju kursi apakšprogrammās: