Zane Grigoroviča

Docenta p.i.

Apraksts

Zane Grigoroviča sevi uzskata par Akadēmijas patrioti, un ar Akadēmiju ir saistīta kopš tās dibināšanas: vispirms kā studente, bet no 2001. gada – kā lektore. Pēdējos gados Z. Grigoroviču kā pētnieci īpaši interesē vizualitāte 19. gadsimta publiskajā telpā. Par šīm tēmām referē arī starptautiskās zinātniskās konferencēs. 2000. gadā Z. Grigoroviča par savu maģistra darbu „Haralds Eldgasts” saņēmusi K.Dziļlejas stipendiju. Z. Grigoroviča Akadēmijā gūtās akadēmiskās zināšanas papildinājusi ar profesionālo pedagoģisko pieredzi gan vispārizglītojošās skolās, gan strādājusi kā līdzautore Atbalsta materiāla mācību priekšmeta „Kulturoloģija” apguvei un diagnostikai. Kopš 2007. gada piedalās zinātniski pētnieciskajā projektā „Latviešu kultūras sinoptiskā tabula“, veidojot mākslas sadaļu.

______________________

Lekciju kursi:  Rietumeiropas mākslas virzieni 20.gadsimtā; Latvijas mākslas vēsture; Pasaules mākslas vēsture; Pasaules mākslinieciskā kultūra.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Tradicionālā kultūra un latviešu folklora Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Lielbritānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Spānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Turcija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu