Zane Grigoroviča

Docente

Apraksts

Docente Zane Grigoroviča darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2001.gadā pēc bakalaura un maģistra programmas absolvēšanas. Latvijas Kultūras akadēmijā docē vairākus kursus Pasaules un Latvijas mākslas vēsturē.

Pētnieciskās intereses: mākslas vēsture, lokālās identitātes fenomens Latvijas mākslā (īpaši 19. gs. periodisko izdevumu vizuālajos risinājumos), grafiti un ielu māksla, modernu metožu izmantošana mākslas vēstures kursa docēšanā aktieriem, mūziķiem, horeogrāfiem, kā arī neredzīgiem cilvēkiem.

Pētnieciskā darbība ietver dalību vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, projektos, kā arī zinātnisko rakstu izstrādi. Piedalījusies Akadēmijas rīkotās konferenču sērijas Kultūras Krustpunkti vizuālās mākslas sekcijas darba organizēšanā un moderēšanā. Darbojas arī Akadēmijas Senātā un Akadēmijas Satversmē.

Līdzautore hronikai Briedis, Raimonds, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte. Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij. Rīga: Neputns, 2018, Juris Urtāns  (zinātn .red.) Sāvs nāk. Sāviena. Zinātniski raksti un folkloras kopojums. NT Klasika, 2019,

2017. gadā vadījusi Latvijas Kultūras akadēmijas ZPC atbalstītā pētniecības projektu “Grafiti Latvijā: izaicinājums māksliniekam, sabiedrībai, restauratoram”.

Zane Grigoroviča bijusi arī Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas eksperte.

Vērā ņemama pieredze gūta ekspedīcijās, veicot lauka pētījumus Dzirkaļu pilskalnā, Sāvienā u.c. (prof. J.Urtāna vadībā).

Akadēmisko pētījumu laukā kopā ar kolēģiem pētījusi Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma alternatīvās kopienas FLPP projekta “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi” ietvaros.

Vadījusi LKA Kultūras un mākslu istitūta atbalstītos projektus: “Stāmerienas muižas kultūrvēsturiskais mantojums”, “Dzīvais kultūras mantojums Kazdangā”

 

LEKCIJU KURSI: Pasaules mākslas vēsture un teorija 1, 2, 3; Rietumeiropas mākslas virzieni; Latvijas mākslas vēsture; Mākslas darbu analīzes un interpretācijas principi.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2026. gadā