Zane Šiliņa

Profesore

Apraksts

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada. 2014. gadā Akadēmijas Senāts ievēlēja Z. Šiliņu par Akadēmijas prorektori akadēmiskajā darbā. Regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs, piedalījusies arī vairāku konferenču organizēšanā. Z. Šiliņas pētniecisko interešu centrā ir literatūra un dramaturģija plašā kultūras kontekstā.  Viņa publicējusi vairāk nekā 25 zinātniskos rakstus latviešu, angļu un lietuviešu valodā.

LEKCIJU KURSI: Pasaules literatūras vēsture: viduslaiku un renesanses literatūra, Pasaules mākslinieciskā kultūra, Modernā dramaturģija un literatūra, Pasaules literatūras vēsture: 20. gs. literatūra, Šekspīrs, Lugas analīze.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2023.gadā
Dramatiskā teātra aktiera māksla Nākamā uzņemšana 2023.gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Nākamā uzņemšana 2023.gadā
Laikmetīgās dejas māksla Uzņemšana 2024. gadā
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2022. gadā
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" (apakšnozare - Kultūras teorija) Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu / studiju valoda - angļu
Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija Uzņemšana katru gadu / studiju valoda - angļu vai latviešu / angļu*
Kopīga profesionālā doktora studiju programma mākslās "Mākslas", LKA apakšprogramma "Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja" Uzņemšana katru gadu