Zane Šiliņa

Profesore

Apraksts

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada. 2014. gadā Akadēmijas Senāts ievēlēja Z. Šiliņu par Akadēmijas prorektori akadēmiskajā darbā. Regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs, piedalījusies arī vairāku konferenču organizēšanā. Z. Šiliņas pētniecisko interešu centrā ir literatūra un dramaturģija plašā kultūras kontekstā.  Viņa publicējusi vairāk nekā 25 zinātniskos rakstus latviešu, angļu un lietuviešu valodā.

 

Lekciju kursi:

Pasaules literatūras vēsture: viduslaiku un renesanses literatūra, Pasaules mākslinieciskā kultūra, Modernā dramaturģija un literatūra, Pasaules literatūras vēsture: 20. gs. literatūra, Šekspīrs, Lugas analīze.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2018. gadā
Laikmetīgās dejas māksla Uzņemšana 2018. gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Dramatiskā teātra aktiera māksla Uzņemšana 2018. gadā
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšanas gads tiks precizēts
Dramatiskā teātra režijas māksla Uzņemšanas gads tiks precizēts
Tradicionālā kultūra un latviešu folklora Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Turcija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2018. gadā
Kultūras un starpkultūru studijas Uzņemšana 2018. gadā
Teātra māksla (specializācijas – laikmetīgās dejas māksla un laikmetīgās dramaturģijas teksti, teātra režija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras teorija Uzņemšana 2018. gadā