Zane Šiliņa

Profesore

Apraksts

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada. 2014. gadā Akadēmijas Senāts ievēlēja Z. Šiliņu par Akadēmijas prorektori akadēmiskajā darbā. Regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs, piedalījusies arī vairāku konferenču organizēšanā. Z. Šiliņas pētniecisko interešu centrā ir literatūra un dramaturģija plašā kultūras kontekstā.  Viņa publicējusi vairāk nekā 25 zinātniskos rakstus latviešu, angļu un lietuviešu valodā.

 

Lekciju kursi:

Pasaules literatūras vēsture: viduslaiku un renesanses literatūra, Pasaules mākslinieciskā kultūra, Modernā dramaturģija un literatūra, Pasaules literatūras vēsture: 20. gs. literatūra, Šekspīrs, Lugas analīze.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Dramatiskā teātra aktiera māksla Uzņemšana 2021. gadā
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Uzņemšana 2021. gadā
Laikmetīgās dejas māksla Uzņemšana 2021. gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Tradicionālā kultūra un latviešu folklora Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Turcija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2022. gadā
Kultūras un starpkultūru studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Teātra māksla (specializācijas – laikmetīgās dejas māksla un laikmetīgās dramaturģijas teksti, teātra režija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" (apakšnozare - Kultūras teorija) Uzņemšana katru gadu
Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija Uzņemšana katru gadu
Kopīga profesionālā doktora studiju programma mākslās "Mākslas", LKA apakšprogramma "Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja" Plānotā uzņemšana 2021. gadā