Intercultural Relations

Annual Admission


Course Brief

  • Language of study: Latvian / language of Specialisation
  • Full-time undergraduate programme
  • Number of budget and paid study places: to be specified
  • Tuition fee per year: to be specified
  • Duration of studies:  four years (8 semesters)
  • Degree to be obtained: Bachelor of Arts
  • Place of study: Latvian Academy of Culture (24 Ludzas Street)
  • International mobility opportunities: studies, internships and graduate internships within the ERASMUS + exchange programme, opportunity to use foreign government scholarships and participate in summer schools
  • Head of the programme: assoc.prof. Laila Niedre

THE AIM AND OBJECTIVES OF THE STUDY PROGRAMME
The programme aims to enable students to reflect systematically on their own cultural identities in an international context, to enhance students' intercultural awareness and communication skills in order to work professionally in an international environment. 

PROGRAMME OVERVIEW
The programme is implemented bilingually - in Latvian and in the chosen specialization language. Studies can be initiated either with or without preliminary knowledge of the specialization language.

The general required (part A) courses, which are implemented in Latvian, give general insight into the cultural-historical and cultural-theoretical issues of arts and humanities. Students acquire various aspects of the culture of Latvia in the context of world cultures. 

The speciality based required part (part B) courses allow students to master their specialization language and to understand the specific target culture. During their studies, students develop intercultural communication skills as well as analytical and critical thinking skills. An integral part of the studies is also devoted to research. 

CAREERS AND EMPLOYABILITY
Graduates of the programme are mediators in intercultural communication; they are competent in multilingualism and ready for contact with multicultural environment.
Embassies and diplomatic service, ministries and other state institutions, international organizations, translation agencies, tourism - these are just a few of the work placements for the graduates of the programme "Intercultural Relations".

Latvia – France
Latvia – France/ Belgium
Latvia – France/ Canada
Latvia – Italy
Latvia – English-Speaking Countries
Latvia – the Netherlands / Germany
Latvia – Spain
Latvia – Germany
Latvia – Nordic Countries

 

Theoretical fundamentals of arts and humanities

Students acquire the ability to orient themselves in different typologies and periodization systems of culture, as well as familiarize themselves with the different concepts of culture and art. Study courses in the history of philosophy enable students to perceive the relevance of philosophical theories in the broader cultural, scientific and social context.

Arts

Students are provided with the historical background of literature, theatre, visual arts, music and cinema, as well as the current use of these art forms, thus gaining an understanding of the different principles of aesthetic thinking.

Intercultural Communication

During the studies, students develop their intercultural communication competence, which is one of the most necessary skills of a modern specialist in any field or profession. The programme gives a fresh perspective to many cultural and intercultural issues, which can be later applied in the promotion and development of intercultural communication.

Languages

All students are required to become proficient in two foreign languages - however, during their third year of studies students can acquire also a third foreign language.

Research

Students are introduced to the basics of research as a building fundament for their Bachelor thesis and the argumentation behind it. This includes mastering the differences between the most common research methods used for academic or commercial research and marketing studies.

Management Skills

During the whole study process, there are two work placements scheduled for each student. Combining the practical work during work placements with the theoretical skills gained during lectures, students will be able to get acquainted with the specifics of organizing international events and learn about their own interests and abilities to apply after graduation.

Department of Cross-Cultural Communication and Foreign Languages

The Head of the Programme: Assoc.prof. Laila Niedre, laila.niedre@lka.edu.lv, 67114804


☎ 67114807

✉ uznemsana@lka.edu.lv 

Signe Bahšteina
Lektore

Signe Bahšteina ir programmas Starpkultūru sakari specializāciju Latvija-Francija un Latvija-Francija/Kanāda vadītāja. Ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Kultūras akadēmijā starpkultūru sakaru specialitātē Latvija-Francija, maģistra grādu — Latvijas Universitātē sabiedrības vadības specialitātē. Kopš 2018. gada strādā Latvijas Kultūras akadēmijā kā mācībspēks, pirms tam sadarbojusies ar akadēmiju starpkultūru projektos, strādājot Beļģijas Karalistes vēstniecībā Rīgā.

Full Bio
Ēriks Bormanis
Lektors

Ēriks Bormanis (Mag. art) ir Akadēmijas absolvents un kopš 2013. gada – pasniedzējs. Darbojies kā Svešvalodu katedras vadītāja palīgs, zinātniski radošā projekta METAMIND redkolēģijā, tulkotājs.

Full Bio
Raimonds Briedis
Profesors

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”. u.c.

Full Bio
Luīze Frančeska Dakša
Lektore

Latvijas Kultūras akadēmijas Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras lektore kopš 2019. gada, pasniedz studiju kursus apakšprogrammu “Starpkultūru sakari: Latvija – Itālija” un “Kultūras un mākslu studijas” studentiem. Kopš 2022. gada – zinātniskā asistente Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūtā.

Full Bio
Signe Kazāka
Lektore

Signe Kazāka darba gaitas Kultūras akadēmijā sākusi 2016. gadā un jau astoto gadu pilda SKS Latvija – Ziemeļvalstis apakšprogrammas vadītājas pienākumus.

Full Bio
Ingrīda Keviša
Docente

Filoloģijas doktore (dr. philol.). Ingrīda Keviša strādā Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 1994. gada. Māca angļu valodu kā pirmo svešvalodu dažādu specialitāšu Bakalaura studiju programmas studentiem un pasniedz vairākus kursus SKS studiju apakšprogrammas Latvija – Anglofonās valstis studentiem: Angļu valoda un komunikācija, Lietišķā angļu valoda, Mediju teksta interpretācija. Turklāt I. Keviša pasniedz arī kursu Biznesa angļu valoda un lietišķā etiķete studiju apakšprogrammas Radošās industrijas studentiem. Līdztekus pedagoģiskajai darbībai strādā arī kā tulkotāja. Pētnieciskās intereses: valodu mācīšanas metodika, pedagoģija, valoda komunikācijas kontekstā.

Full Bio
Ana León-Manzanero
Docente

Ana Leona Mansanero (Ana León-Manzanero) ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2013. gada. Madrides Complutense universitātē saņēmusi filoloģijas doktora grādu. Strādājusi kā spāņu valodas pasniedzēja Spānijā, Polijā, Lietuvā un Latvijā.

Full Bio
Anita Načisčione
Profesore

Profesore Emeritus Anita Načisčione ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 1998. gada un ilggadēja Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras vadītāja. Viņas zinātniskās intereses ietver kognitīvo stilistiku, frazeoloģiju, metaforas teoriju, figuratīvās valodas mācīšanas metodiku.

Full Bio
Laila Niedre
Asoc.prof.

Jau vairāk nekā 10 gadus Dr. art. Laila Niedre strādā Akadēmijā. Ikdienas darbs, veidojot augstskolā vidi, kas atbalstītu vācu valodas apguvi, nosaka galvenās pētnieciskās intereses: valodu mācīšanas metodika, zinātnes valoda, valoda komunikācijas kontekstā.

Full Bio
Rūta Muktupāvela
Professor

Rūta Muktupāvela, PhD in Theory of Culture, Rector of the Latvian Academy of Culture, Chairman of the Latvian Rectors’ Council, member of The Latvian Council of Science, head of the Latvian National Council of Culture, head of the Association of Art Universities of Latvia, representative of Latvia in UNESCO Intergovernmental Commitee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2017-2021), Professor at the Latvian Academy of Culture, author of more than 50 research publications in Latvia and abroad in the field of theory of culture, ethnology and folkloristics.

Full Bio
Gunta Ošeniece
Lektore

Lektore Gunta Ošeniece ir Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras pasniedzēja kopš 2002. gada. Viņas pamatzdevums ir nodrošināt studentiem labas vācu valodas prasmes un kultūras zināšanas. Akadēmiskās intereses saistītas ar vācbaltiešu kultūru un literatūru Latvijā, kā arī kultūrorientētu svešvalodu mācīšanos, īpaši akcentējot jauno tehnoloģiju lomu un pašvirzītu mācīšanos mūsdienu heterogenitātes apstākļos.

Full Bio
Elita Saliņa
Docente

Filoloģijas doktore E. Saliņa strādā Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2007. gada. E. Saliņa pasniedz angļu valodu, kā arī piedalās bakalaura studiju apakšprogrammas “Latvija – anglofonās valstis” īstenošanā. Uzstājusies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs, galvenokārt par literatūrzinātnes un tulkojumzinātnes problēmām. E. Saliņas pētniecisko interešu lokā ietilpst britu dzeja, mūsdienu īru literatūra un tulkojumzinātne. E. Saliņa darbojas kā tulkotāja no angļu valodas. Viņas tulkotās grāmatas iznākušas apgādos „Jumava”, „Pētergailis” un „Zvaigzne ABC.”

Full Bio
Zane Šiliņa
Professor

Z. Šiliņa holds a Bachelor’s, Master’s and Doctoral degree from the Academy (dissertation “The Idea of the New World in Rainis’ Dramaturgy”, 2007), she has been working at the Academy since 1996. In 2014, the Senate of the Academy elected Prof. Z. Šiliņa as the Vice-Rector of the Academy in academic work. She regularly participates in scientific conferences both in Latvia and abroad, has also participated in organizing several conferences.

Full Bio
Anita Vaišle
Lektore

Akadēmijas Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras apakšprogrammas “Starpkultūru sakari Latvija – Francijas” un “Latvija – Francijas Kanāda” docētāja Anita Vaišle. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu Latvijas Universitātē, Ruānas universitātē studējusi franču valodu kā svešvalodu. Strādā Akadēmijā no 1998. gada, mācot franču valodu/ komunikatīvo gramatiku iesācēju grupām un grupām ar priekšzināšanām, bet pamatspecializācija ir Valsts studijas: Francijas ģeogrāfija, vēsture un sabiedrība.

Full Bio
Elīna Veinberga
Associate Professor

Elīna Veinberga obtained a doctoral degree from the Latvian Academy of Culture, graduating from the doctoral study program “Arts” in the sub-sector of the Theory of Culture (2013). E. Veinberga has completed her Master’s studies in English linguistics at the University of Latvia (2004). She has been working at the Latvian Academy of Culture since 2004.

Full Bio
Daina Volkinšteine
Lektore

Daina Volkinšteine ir Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja kopš 1993. gada kā arī Vācu valodas un kultūras sekcijas vadītāja Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedrā.

Full Bio