Agnese Hermane

Assistant Professor

Biography

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada. Vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, līdzdarbojusies arī LKA un RTU kopīgās maģistra studiju programmas "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments" izstrādē. Darbojas kā zinātniskā asistente LKA Zinātniskās pētniecības centrā, ir doktora grāda pretendente. Kopš 2014. gada darbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības darba grupā projekta “Starpdisciplināra kultūras, izglītības un radošo industriju atbalsta centra izveide ēku kompleksā Miera ielā 58A, Rīgā” ietvaros.  

Menedžmenta pieredzi guvusi, strādājot Latvijas Mākslinieku savienībā, Latvijas Jaunā teātra institūtā, producentu apvienībā Intercult (Zviedrija), piedalījusies dažādu kultūras projektu īstenošanā (festivāls “Homo Novus”, Latvijas ekspozīcija Venēcijas mākslas un arhitektūras biennālēs, Latvijas kultūras kanona izveide, Latvijas kultūras kanona konkurss u.c.). Darbojas biedrībā “Culturelab”, bijusi Valsts Kultūrkapitāla fonda teātra nozares eksperte un padomes locekle, patlaban darbojas LIAA Radošu industriju biznesa inkubatora atlases komisijā, darbojusies kā akadēmiskās informācijas centra augstskolu licencēšanas eksperte.

Publicējusies monogrāfijā "Tradīcijas anatomija", kas tika izdota Valsts pētījumu programmas “HABITUS. Latvijas tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” ietvaros, LKA rakstu krājumā "Krustpunkti, kultūras un mākslas pētījumi,", rakstu krājumos par kultūras menedžmentu,  līdzdarbojusies vairāku metodisko materiālu izstrādē, bijusi vairāku kultūrpolitikas pētījumu līdzautore - Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.–2020. gadam; Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras nozaru finansējuma sadalījums; Vienotu Latvijas Kultūras kanona veidošanas metodoloģisko principu un kritēriju noteikšana; Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015. gadam NACIONĀLA VALSTS Starpposma novērtējums;  Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums (2018.); Pasākumu nozares privātā sektora kartēšana Latvijā 2018. gadā; Ventspils novada kultūras attīstības programmas izstrāde 2021.–2026. gadam u.c.  Regulāri piedalās starptautiskās kultūras menedžmenta un kultūras socioloģijas profesionālo organizāciju konferencēs.

Zinātniskās intereses saistītas ar kultūras un radošo industriju organizāciju darbību un izaicinājumiem, kultūrpolitiku, auditorijas piesaisti un izglītošanu, līdzdalības veicināšanu, kultūras patēriņu, pasākumu studijām, starptautisko sadarbību kultūras jomā, radošu personu statusu un vietu sabiedrībā.


LEKCIJU KURSI: Ievads kultūras menedžmentā un kultūrpolitikā, Kultūras menedžments, Kultūras projektu un pasākumu menedžments, Pasākumu menedžments un tehniskā producēšana, Radošo industriju attīstības tendences, Event management.

Member's Courses

Management of Culture Annual Admission
Creative Industries Annual Admission
Sociology and Management of Culture Next Admission: 2023