Cultural Heritage Governance and Communication

Next Admission in 2021

Category: Master Studies

Course Brief

THE PROGRAMME IS PROVIDED IN COLLABORATION WITH VIDZEME UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Degree: Master of Arts (M.A.)
Duration: 2 years
Creditpoints: 120 ECTS
Language: English
Launch: September 2020
Requirements: proof of English language skills at advanced level, proof of previous education, interview

 

Project "Development of New Study Programmes for the labour market of the cultural and creative industries sector" (No. 8.2.1.0/18/A/018)

In 2020 the Latvian Academy of Culture and its associate partner Vidzeme University of Applied Sciences is launching a joint interdisciplinary international master programme in cultural heritage governance and communication. In the focus of the programme is the changing role and forms of cultural heritage nowadays, which requires new modes of governance and communication. The programme targets potential students interested in the governance and communication of cultural heritage, including specifying various forms of cultural heritage, the management of cultural heritage institutions, digital strategies and skills of communication, the legal aspects and other related topics.

Bachelor (or an equivalent degree) graduates from different backgrounds who are interested in various forms of heritage and who are open to new challenges and changes that heritage institutions face nowadays. Work experience in heritage institutions will be considered as an advantage. Master graduates from other fields are also welcome.

Department of Sociology and Management of Culture of Latvian Academy of Culture

Head of the Programme Elīna Vikmane, elina.vikmane@lka.edu.lv

Agnese Pašāne
Lektore

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati”. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”. 2019.-2020.gadā strādāja darba grupā jaunās maģistra studiju programmas "Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija" izstrādē. 2014.-2018.gadā darbojās kā asistente pētniecībā Valsts pētījumu programmā “HABITUS.

Full Bio
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Full Bio