ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija uzsāk dalību Eiropas pētniecības projektā par kultūras un radošajām nozarēm ne-urbānās teritorijās

07.10.2022

Koimbras Universitātes Sociālo pētījumu centra (Portugāle) vadībā Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) kopā ar 12 Eiropas universitātēm un pētniecības centriem uzsāk  starptautiska pētniecības projekta īstenošanu četru gadu garumā, ko 4 miljonu eiro apmērā finansē Eiropas Komisijas programma "Apvārsnis Eiropa". Projekta "IN SITU: vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās" mērķis ir vērsts uz zināšanu pilnveidošanu par kultūras un radošo industriju inovāciju formām, procesiem un pārvaldību, veicinot dažādu Eiropas reģionu konkurētspēju un ilgtspēju.

Neraugoties uz kultūras un radošo nozaru pieaugošo atpazīstamību un nozīmi reģionālajā attīstībā pēdējā desmitgadē, ir jūtams pētniecības un politikas uzmanības trūkums attiecībā uz šo nozaru specifiskajām vajadzībām, īpašībām un potenciālu. IN SITU apvieno vadošās pētniecības pieejas, kas saistītas ar kultūras un radošo nozaru attīstību, diversifikāciju, inovāciju procesiem un sociālekonomisko ietekmi uz citu nozaru attīstību.

IN SITU projekta pamatā ir pētniecības un prakses sasaiste, plānojot inovatīvas un pētnieciskas aktivitātes kultūras un radošo industriju sektorā sešās konkrētās teritorijās Eiropas perifērijā – In Situ Laboratorijās. Sešas IN SITU laboratorijas ir bāzētas Šibenikas-Kniņas apgabalā Horvātijā, Azoru salu arhipelāgā Atlantijas okeāna vidusdaļā (Portugāle), Rietumu piekrastes perifērijā Īrijā, Rietumu reģionā Islandē, Rietumu piekrastē un Baltijas jūras arhipelāgā Somijā, kā arī Valmieras novadā Latvijā. 

Šajās teritorijās tiks sekmēta vietējo sadarbības tīklu veidošana un kultūras un radošo nozaru kapacitātes stiprināšana, apgūstot nepieciešamās prasmes un attīstot jaunas sadarbības projektu iniciatīvas. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību tiks veikta izpēte par kultūras un radošā sektora inovāciju ieviešanas iespējām visā Valmieras novadā, stiprinot gan sektora iekšējo, gan starptautisko sadarbību. Valmieras novadā tiks īstenoti divi pilotprojekti, veidojot radošus risinājumus vides, politiskiem un sociāliem izaicinājumiem.

Plašāka informācija par projektu atrodama projekta interneta vietnē https://insituculture.eu un LKA mājaslapā https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/starptautiskie-petijumu-projekti/in-situ/