ZIŅAS

Noslēdzies EEZ un Norvēģijas granta programmas konkurss par studiju mobilitātē 2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestrī

22.03.2023

Ir noslēdzies EEZ un Norvēģijas granta programmas konkurss par iespēju doties studiju mobilitātē 2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestrī uz Voldas augstskolu vai Agireiri universitāti. Pavisam tika saņemti 6 pieteikumi. 

Pamatojoties uz Studiju programmu padomes sēdes 2023. gada 21. marta protokolu Nr. 4-33/23-048, ir apstiprināti vai iekļauti rezerves sarakstā sekojoši Latvijas Kultūras akadēmijas studenti:  

Rezultāti (12,5 KB)

 

Piemērotie vērtēšanas kritēriji: 

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti) 

2) studenta sekmju vidējā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti); 

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti); 

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti); 

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti). 

Maksimālais iespējamais punktu skaits – 100 punkti.