ZIŅAS

Kultūras un mākslu institūta pētnieces piedalās konferencē “Automatizācija, kontrole un nekompetence” Berlīnē

19.12.2022

Decembra sākumā Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieces Iveta Ķešāne un Maija Spuriņa devās uz Berīni, lai piedalītos Humbolta universitātē bāzētā Ekselences klāstera “Matters of Activity” organizētajā konferencē-seminārā “Automatizācija, kontrole un nekompetence: Atbildīgas filtrācijas sociāli tehniskās ekoloģijas 20. un 21. gadsimtā”. Konference pulcēja kopā daudzu akadēmisko disciplīnu pārstāvjus – datu zinātniekus, dizainerus, vēsturniekus, komunikāciju zinātnes pārstāvjus, sociologus, mākslas vēsturniekus, juristus un citus, – lai kopā analizētu automatizācijas vēsturiskos un kulturāli politiskos aspektus, kā arī datoru-cilvēku mijiedarbības un tehnoloģija dizaina izaicinājumus mūsdienu sabiedrībās.

Konferences ietvaros abas pētnieces uzstājās ar referātu “Rīgas ēdienu piegādes platformas kurjeru naratīvā un praktizētā autonomija”, kurā izklāstīja pētījuma projektā “Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse: Wolt un Bolt piegādes darbinieku pieredzes kultūrsocioloģiska analīze” (projekta nr. lzp-2021/1-0521) līdz šim paveikto – kopējo projekta ideju un metodoloģiju, līdz šim veikto lauka darbu un tajā gūtās atziņas.  Pētījuma rezultāti interesēja konferences dalībniekus, jo tajā analizētās digitālās ēdiena platformas uzskatāmas par vienu no mūsdienu automatizēto tehnoloģiju paveidiem. Īpaši saistoša konferences dalībniekiem bija tieši kultūrsocioloģiskā pieeja, analizējot mijiedarbību starp šo automatizēto sistēmu un tajā iesaistītajiem indivīdiem – kurjeriem. Referāta galvenā tēze attiecās uz ēdienu piegādes kurjeru autonomiju un kontroli. No vienas puses, kurjeri nenoliedzami ir automatizētas sistēmas daļa. Lai nodrošinātu efektīvu sistēmas darbību, platformas kurjeru rīcībspēju stingri kontrolē un ierobežo. No otras puses, vadoties pēc intervijām ar kurjeriem, ir skaidrs, ka paši kurjeri izjūt un praktizē zināmu autonomiju – viņi mēģina uzminēt platformas algoritmus, aktīvi tos ietekmēt, kā arī uzsver šī darba sniegto brīvību un elastību salīdzinājumā ar iepriekšējo darba pieredzi.

Vairāk par projektu: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/gigwork/