ZIŅAS

Notiks Ritas Lūriņas monogrāfijas “Latviešu modernisma teātris un žests” atvēršanas svētki

20.05.2023

Trešdien, 31. maijā plkst. 17.00 LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejā (E. Smiļģa ielā 37, Rīgā) notiks Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) docentes, skatuves kustības pedagoģes Ritas Lūriņas monogrāfijas “Latviešu modernisma teātris un žests” atvēršanas pasākums. Grāmatas atvēršanas svētkus papildinās fotogrāfes Aijas Melbārdes speciāli grāmatai radīto fotogrāfiju izstāde muzeja Ertneres zālē.

 Grāmatas pamatā ir Ritas Lūriņas promocijas darba pētījums, kas apliecina rūpīgu iedziļināšanos 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses teātra procesos Eiropā un Latvijā, saskatot un atklājot daudzas būtiskas šī laikposma skatuves mākslas kopsakarības. Autores primārais mērķis ir aplūkot, kā mainījies aktieru spēles stils latviešu teātra sākotnējā darbības periodā no pirmsākumiem 19. gadsimta 60. gadu beigās līdz Latvijas neatkarības zaudēšanai 20. gadsimta vidū. Būtiska pētījuma novitāte ir pievēršanās šķietami marginālām teātra formām, kas saistītas ar populāro kultūru un muzikālā teātra izpausmēm, tostarp skatuves deju. Atklāta gan 19. gadsimta muzikālā teātra lielā nozīme aktieru profesionālajā pilnveidē un tēlojumā, gan vēlākais iespaids, ko atstājusi skatuvisko deju un kustību profesionālā apguve. Nozīmīgs ir detalizētais izsekojums latviešu teātra sākotnējā perioda veidotāju – režisoru, aktieru, skatuves pedagogu un skatuves mākslas teorētiķu devumam teātra attīstībā. Izteiktās atziņas ir pamatotas ar rūpīgu izpētes darbu, īpaši – daudzu nepublicētu arhīvu studijām. Ritas Lūriņas novatoriskais un niansētais pētījums ļauj ieraudzīt latviešu teātra attīstību jaunās kopsakarībās.

Rita Lūriņa ir LKA docente, absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. 2021. gadā ar pētījumu “Žests latviešu dramatiskajā teātrī un aktiera izglītībā (19. gadsimta beigas – 20. gadsimta 30. gadi)” aizstāvējusi zinātņu doktora grādu. Autore ir bijusi Anša Rūtentāla Kustību teātra audzēkne; šobrīd vada nodarbības arī J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Rīgas Doma kora skolā. R. Lūriņa ir LKA profesionālās pilnveides programmas “Režija un aktiera meistarība skatuves mākslas kolektīvu vadītājiem” direktore, Latvijas Nacionālā kultūras centra teātra nozares eksperte.

Grāmata izdota apgādā “Zinātne” ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas atbalstu. Grāmatu iespējams iegādāties apgāda “Zinātne” grāmatnīcā Akadēmijas laukumā 1, Rīgā (LZA augstceltnē), kā arī pasūtot internetā. Grāmatu būs iespējams iegādāties arī atvēršanas pasākuma laikā (cena – EUR 8.00).