Double-click to edit
Toggle toolbar
  - + x
Start  

ZIŅAS

Platformā “Ceļā” saruna par kultūras un mākslas lomu Latvijas mazo pilsētu iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā

13.04.2022

2022. gada 14. aprīlī plkst. 13.00 Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) Facebook lapā un Youtube kanālā piedāvās nākamo sarunu platformā “Ceļā”, pievēršoties pētījumu projektam “Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint”. Sarunā piedalās LKA Zinātniskās pētniecības centra pētnieces Ieva Zemīte, Ilona Kunda un Žanete Eglīte.

Kā radās projekta “Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint” iecere un kāpēc pēctecība starp pētījumu projektiem ir būtiska – kā iepriekš veiktais pētījums par sieviešu lomu radošajā uzņēmējdarbībā attīstīja ieceri pievērsties radošās uzņēmējdarbības potenciāla apzināšanai Latvijas mazajās pilsētās un visbeidzot, pievērsties radošās pilsētas izpētei.

Projekts iecerēts trīs gadu garumā, un tā galvenais mērķis ir pārskatīt radošās pilsētas jēdzienu. Tiks analizēts, kā pilsētās funkcionē radošums, pirmkārt, identificējot, kas ir radošie starpnieki, kuri radošajā sektorā veido sadarbības tīklus, saistot iedzīvotājus ar pilsētas dzīves plānotājiem un organizatoriem, otrkārt, skatot radošo pilsētu, kā vietu, kur cilvēki var domāt un rīkoties radoši, līdzdarbojoties pilsētas dzīvē, piedāvājot savas iniciatīvas un problēmu risinājumus. Kāda ir iedzīvotāju iespēja ietekmēt pilsētas dzīvi un vai viņi ir līdzdalīgi mākslas un kultūras procesu veidotāji?

Šis projekts ir svarīgs, jo ir būtiski apzināt iedzīvotāju līdzdalības iespējas aktuālu jautājumu risināšanā. Kādā veidā kultūras un mākslas sektora pārstāvji var būt starpnieki, kuri palīdz veicināt iedzīvotāju līdzdalību? Kultūras un mākslas sektora pārstāvju nozīme bieži nav novērtēta, jo viņu ietekme ir daudz plašāka – visas pilsētas mērogā -, veidojot tīklu un sadarbības platformas, kurās ir iespēja attīstīt iedzīvotāju līdzdalību. Kā padarīt līdzdalību jēgpilnu, atsakoties no formalitātēm un birokrātijas? Cik pilsētas vide ir atvērta ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašiem kultūras un mākslas nozares pārstāvjiem?

LKA sarunu platformas “Ceļā” mērķis ir apkopot nozares speciālistu viedokļus par aktualitātēm kultūras un radošo industriju nozarē, zinātnē, jaunradē un akadēmiskajā vidē, vērst uzmanību nozīmīgiem jautājumiem, kas nodarbina ne tikai nozares speciālistus, bet arī sabiedrību, prezentēt jaunatklātās aktualitātes un aktuālos jaunatklājumus. Pirmajā sezonā “Ceļā” tiks veltīts sarunām par zinātni, aktuāliem pētījumu projektiem un pētniecības nozīmi šodienas kultūras procesu izpratnē.

Pētījuma projekts “Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint (Nr. lzp-2021/1-0588) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome. Projektu komandu veido pieredzējušas pētnieces un studentes, kuras ir attīstījušas radošo industriju pētniecība. 

Vairāk par pētījumu: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/re-print/