ZIŅAS

6 LKA studentes piedalās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā praktikantu programmā. Apsveicam un vēlam bagātu pieredzi!

09.09.2014

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā sekretariāts jau 2014.gada pavasarī aicināja Latvijas augstskolas atbalstīt Prezidentūras praktikantu programmas izstrādi, piedāvājot Prezidentūras praksi kā studiju prakses iespēju. LKA atsaucās šim aicinājumam un konkursā uz praktikantu vietām Prezidentūras praktikantu programmā piedalījās vairāki LKA studenti.

 

Konkursa visas trīs kārtas ir izturējušas 6 LKA studentes:   

1.      Līga Grīnberga (mag.Kultūras menedžments un radošās industrijas);

2.      Edīte Matuseviča ( mag.Kultūras un starpkultūru studijas);

3.      Ieva Indzere (bac. Starpkultūru sakari ar Lielbritāniju);

4.      Laura Kazaine (bac. Kultūras teorija un vadībzinība);

5.      Evika Muizniece (bac. Starpkultūru sakari Latvija-Turcija);

6.      Irma Marija Tukāne (bac. Starpkultūru sakari (Latvija–Nīderlande/Vācija).

Prezidentūras praktikanti strādās ar ārvalstu delegācijām, koordinējot loģistikas jautājumus un nodrošinot informācijas apriti starp delegātiem un pasākuma rīkotājiem. Daļa studentu strādās mediju informācijas centrā un palīdzēs darbā ar ārvalstu medijiem.

Visiem prezidentūras praktikantu programmas dalībniekiem jau 5.septembrī sākās Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta organizētas mācības, kas palīdzēs sagatavoties veiksmīgai prakses norisei. Praktikantu programmas dalībnieki gūs papildus ieskatu ES un Latvijas prezidentūras jautājumos, iepazīs prezidentūras pasākumu norises vietas, kā arī apgūs protokola un drošības jautājumu pamatus, starpkultūru komunikāciju un stresa vadību.

Prakse prezidentūras praktikantu programmā ilgs no 2014.gada 1.novembra līdz 2015.gada 30.jūnijam. Dalība ES praktikantu programmā LKA studentēm tiks pielīdzināta LKA studiju praksei un ļaus iegūt 2 kredītpunktus (3 ECT) , taču lielākais ieguvums būs unikālā pieredze.

Prezidentūras praktikantu programmu koordinē Prezidentūras personāla jautājumu departamenta projektu koordinatore Zanda Liepaskalna.

LKA sadarbību ar Prezidentūras praktikantu programmu koordinē asoc.prof. Anda Laķe