ZIŅAS

Atklāta pieteikšanās Latvijas Laikmetīgās mākslas centra Vasaras skolai

21.05.2024

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) izsludina pieteikšanos Vasaras skolai “Valodas sociālie un politiskie konteksti”, kas notiks Valmierā no 9. līdz 13. augustam. Pieteikšanās līdz 2024. gada 16. jūnijam.

LLMC Vasaras skola ir starptautiska alternatīvās izglītības programma, kas katru gadu tiek organizēta Latvijas reģionos un šogad noritēs jau vienpadsmito reizi. Tās mērķis ir sniegt iespēju jaunajiem profesionāļiem brīvā un starpdisciplinārā formā padziļināti apgūt laikmetīgās mākslas aktuālos kontekstus, attīstīt kritisko domāšanu, argumentāciju un veidot kolektīvas radošās prakses.

2024. gada vasarā skolas programma pievērsīsies valodai un tās sociālajiem un politiskajiem kontekstiem, lai apzinātu gan mūsu kopīgo dzīves telpu, gan to, ko nozīmē sociālā un komunikācijas vide atšķirīgās cilvēku grupās un starp tām. 
Vasaras skolai pieteikties aicināti humanitāro un sociālo zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studenti, jaunie mākslinieki, mākslas zinātnieki, kuratori un kultūras pētnieki.

Piedāvājot starpdisciplinārus skatījumus, Vasaras skola šogad iedziļināsies gan nesenās pagātnes pieredzēs, gan šodienas kontekstos, kā arī aktualizēs jautājumus, kas saistīti ar valodas pieejamību dažādām cilvēku grupām. Dažādos valodas aspektus padziļināti plānots apzināt ņemot vērā  Baltijas jūras reģiona sociālpolitiskos, kultūras un vēstures kontekstus, tostarp izprotot ietekmi reģionā, ko iezīmē Krievijas pilna mēroga karš Ukrainā, izskatot laikmetīgās mākslas, pētniecības un sociālo zinātņu stratēģijas jautājumu aktualizēšanā un mediēšanā šodien.

Lekcijas, darbnīcas, ekskursijas, diskusijas un radošās prakses skolas laikā piedāvās izzināt gan adaptācijas, gan evolūcijas un hibridizācijas procesus ģeopolitisko pārmaiņu apstākļos, piemēram, kopienām atgūstot pašnoteikšanos imperiālo valodu kontekstā vai, piemēram, kopienām veidojot īpašus žestus, slepenas valodas un kodus, lai nodrošinātu savstarpējo komunikāciju un drošību.

Vasaras skolas dalībnieki kopā ar lektoriem šķetinās atbildes uz jautājumiem: Kā politiskā un sociālā vide ietekmē izmaiņas valodas izpausmēs un nosacījumos? Kā valoda atspoguļo identitātes veidošanos un pārmaiņu procesus? Kā atskatīšanās pagātnē var palīdzēt izprast šodienas valodas sociālos un politiskos kontekstus? Kā valoda atspoguļo līdzāspastāvēšanas un mijiedarbības procesus? Vai valoda var būt sociālās arī seksuālās emancipācijas instruments? Kas notiek, ja saziņa tiek pārtraukta? Kādas ir valodas un komunikācijas inovatīvās formas šodien un kā par valodu varam domāt ārpus ierastajiem pieņēmumiem saziņā?

LLMC Vasaras skolas veidotāji ir Andra Silapētere,  Mārīte Lempa un Andris Freibergs. Programma notiks angļu valodā. Dalība Vasaras skolā ir bez maksas, taču dalībniekiem daļēji jāsedz uzturēšanās izmaksas 120 EUR apmērā.

Pieteikties iespējams aizpildot pieteikuma anketu, pievienojot motivācijas vēstuli angļu valodā, līdz 2024. gada 16. jūnijam. Informācija par dalību tiks sniegta individuāli e-pasta formā līdz 23. jūnijam.

LLMC Vasaras skola tiek organizēta sadarbībā ar Valmieras pašvaldību, tās norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Papildu informācija medijiem:
Dana Zālīte
Latvijas Laikmetīgās mākslas centra komunikācijas vadītāja
dana@lcca.lv
+371 25145039
www.lcca.lv | LCCA Facebook | LCCA Instagram