ZIŅAS

Atzīmējot pirmā latviešu profesionālā scenogrāfa Jāņa Kugas (1878-1969) jubilejas gadu aicinām ziedot mākslinieka dzimto māju saglabāšanai

10.12.2018

Šī gada 12. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijas bijušam rektoram, scenogrāfam un gleznotājam Jānim Kugam atzīmējam 140. dzimšanas dienu. Tāpēc šogad Latvijas Mākslas akadēmija viņu godina īpaši. Sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību izveidota animācijas filma, kas īsā, bet saistošā veidā sniedz ieskatu Latvijas scenogrāfijas pamatlicēja dzīvē un radošajā darbībā. Kā arī 2019. gadā ieplānoti plašāki rekonstrukcijas un restaurācijas darbi Jāņa Kugas celtā mājā Ikšķilē. Projektā ir iecerēts izveidot īpašu piemiņas istabu, kas stāstītu par Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju un studentu biedrību, korporāciju Dzintarzeme, kuras aktīvs biedrs viņš bija.

Padomju okupācijas gados J.Kugas vārds Latvijā netika plaši pieminēts, jo pēckara gados mākslinieks kopā ar ģimeni devās svešatnē. Jāņa Kugas paša rokām celtajā un izlolotajā mājā mitinājās svešinieki, tā tika būtiski pārbūvēta. Mūsdienās par slavenā ikšķilieša radošo mūžu liecina Jāņa Kugas iela, pa kuru ejot, iespējams nokļūt līdz viņa mājai. Mākslinieka ģimene, 2003. gadā uzdāvināja Latvijas Mākslas akadēmijai gan bijušā rektora piemiņas lietas, gan ģimenes namu. J.Kugas radinieku vēlme bija redzēt māju kā vietu, kurā notiek radošs darbs, top jauni mākslas darbi, kur nezūd radošais gars un saglabājas viņu ģimenes piemiņa.

Jāņa Kugas celtā māja ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, tāpēc arī Ikšķiles pašvaldība sniedz savu atbalstu. Kopīgiem spēkiem iecerēts izveidot mākslinieku rezidenci, kurā notiktu studiju radošais un zinātniskais darbs.

Jau vairākus gadus Mākslas akadēmijas studenti un docētāji daļu no naudas, kas iegūta pārdodot studiju darbus LMA studentu darbu izstāde-gadatirgū “Jahrmarkt”, velta Jāņa Kugas mājas atjaunošanai. Ēkai ir veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija (AMI), ko izstrādājuši sertificēta arhitekte Kristīne Veinberga un kultūras mantojuma saglabāšanas praksē pazīstams speciālists Juris Zviedrāns. Pamatojoties uz AMI, viens no atzītākajiem arhitektūras un projektēšanas uzņēmumiem Latvijā SIA "JOE" ir izstrādājis tehnisko būvprojektu, kas paredz telpas pielāgot modernizējamam studiju procesam. Ēkas renovācijas un būvniecības dokumentācija ir saskaņota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un Ikšķiles pilsētas būvvaldē.

Projekts iecerēts vairākās kārtās, jo nepieciešams gan ēkas fasāžu remonts, gan iekštelpu, un mākslinieka darbnīcas restaurācija, gan ēkas dārza labiekārtošana un ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Pašlaik tiek strādāts pie I projekta kārtas, kurā iecerēts ēkas iekštelpu remonts un vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lai ieceri veiksmīgi īstenotu un nākotnē plūktu šā svētīgā darba augļus, nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi - 550 000 līdz 600 000 eiro.

Lai piesaistītu nepieciešamos finanšu līdzekļus Latvijas Mākslas akadēmija aktīvi piedalās augstskolu studiju vides modernizācijas projektos piesaistot struktūrfondu līdzekļus. Tomēr darbs ir ilgs un rūpīgs, tāpēc priecāsimies par katru atbalstu, kas ļaus saglabāt J.Kugas piemiņu.

Ziedojumu konts: Valsts Kase, Kods TRELLV22

Konta Nr.LV12TREL9220514011000

Rekvizīti ziedojumu saņemšanai:

Latvijas mākslas akadēmija

Reģistrācijas Nr. 90000029965

Kalpaka bulvāris 13

Rīga, LV-1050

Valsts Kase, Kods TRELLV22

Informācija maksājumu uzdevumā:
Jāņa Kugas Nama ziedojums, vards.uzvards@epasts.lv, +371 2XXXXXXX (lūgums norādīt savus kontaktus, lai varam informēt par ziedojuma izlietošanu).