ZIŅAS

Audiovizuālās mākslas studenti piedalās kino meistardarbnīcā ar režisoru Juri Pošku

29.12.2022

2022. gada decembrī divu nedēļu garumā norisinājās Latvijas Kultūras akadēmijas organizēta meistardarbnīca “Jura Poškus kino metode”, kurā piedalījās maģistra studiju programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” studenti un bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā māksla” režijas studenti. Tā tika veltīta diviem svarīgiem spēles kino režijas aspektiem – improvizācijai ar aktieri filmēšanas laukumā un epizodiska naratīva veidošanas īpatnībām un kombinatorikas pamatiem.  Juris Poškus ir viens no savdabīgākajiem un mākslinieciski konsekventākajiem Latvijas kino režisoriem, kura spēlfilmas ir “mērķtiecīgi veidotas kā ansambļa darbi” (I. Pērkone “Ekrāna skatuve”, 2020) un izceļas ar īpašu metodi tieši darbā ar aktieriem.

Meistardarbnīca apvienoja gan iepazīšanos ar J. Poškus līdzšinējo daiļradi un no tās izrietošiem teorētiskiem jautājumiem, gan praktiskus uzdevumus un to rezultātu analīzi. Maģistra programmas studenti veidoja etīdes ar nosaukumu “Viens pats mājās”. Strādājot grupās ar saviem kursabiedriem, tapa nelielas filmas, kurās tika atspoguļots uzdevums – ierobežotā vidē atrast veidu, kā vienam aktierim izspēlēt emocionālu vēstījumu. Studentiem bija iespēja atrādīt paveikto meistarklases vadītājam un saņemt atgriezenisko saiti. Audiovizuālās mākslas studenti novērtēja neparasto pieeju, ko piedāvā konkrētā metode, jo tā atsakās no ierastā scenārija, bet režisoram un aktierim ļauj brīvi improvizēt procesa laikā. Īpaši vērtīga meistarklase bija studentiem, kas darbu filmēšanas laukumā līdz šim skatījuši klasiskā uzstādījumā – iespēja eksperimentēt un improvizēt studentiem šķita atsvaidzinoša. Apskatot dažādos paņēmienus, ko režisors izmanto darbā ar aktieriem, dalībnieki secina, ka aktierim ir nepieciešams pietiekami sarežģīts uzdevums, lai sagaidītu interesantu rezultātu uz ekrāna. Meistarklases mērķis bija veicināt studējošo izpratni par radošo metožu daudzveidību un veicināt kontaktu dibināšanu profesionālajā vidē.

Meistarklases dalībniece Inese Tīkmane raksta: “Meistarklase “Jura Poškus kino metode” man bija ļoti noderīga un iedvesmoja radošam darbam. Apskatījām ne tikai teorētiskas tēmas un vizuālus piemērus kino praksē, bet arī paši darbojāmies praktiski. Meistarklasē apguvām, kā domāt par filmu, tās uzņemšanu, režisora motivāciju. Diskutējām par kino Latvijā un to, ko sagaida no topošajiem režisoriem. Tādējādi J. Poškus aicināja mūs domāt par visu studiju laiku kopumā, lai studiju noslēgumā mēs būtu ko paveikuši, varētu startēt kino nozarē ar gataviem filmu projektiem, treileriem un scenārijiem. Meistarklases ietvaros veicām divus praktiskus uzdevumus – pirmkārt, diskutējām par mūsu aktuālajām filmu idejām, tās pārvērtējot, attīstot un arī diezgan radikāli mainot sākotnējās ieceres. Otrkārt, katrs filmējām praktisku uzdevumu darbā ar aktieriem, sasniedzot pārsteidzošus rezultātus un mācoties gan no saviem, gan kursabiedru darbiem. Tādējādi praksē apguvām ļoti noderīgas metodes. Kopīgi apspriedām sasniegtos rezultātus un to, kā tos varam izmantot semestra darba filmēšanā.”

Meistarklases dalībnieks Daniils Silovs raksta: “Jura Poškus meistarklase atstāja tikai pozitīvus iespaidus. Neformālā sarunu gaisotnē pasniedzējs ieteica vairākas metodes darbam ar aktieri, kuru mērķis ir apvienot improvizāciju un scenārija rakstīšanu. Meistarklases ietvaros katrs no mums izmantoja šīs metodes dzīvē, kas mani personīgi iedvesmoja uzrakstīt kursa darba scenāriju. Sevišķi es vēlētos atzīmēt J. Poškus fokusu uz praktisko pieeju. Tāpat ļoti detalizēti pārrunājām katra studenta kursa darba projektu, veidojot skaidrāku un strukturētāku darba redzējumu.”

Meistarklases dalībnieks Andrejs Strokins raksta: “Piedalījos meistarklasē kā operatora mākslas students. Tas deva iespēju sastrādāties ar kursabiedriem no režijas specializācijas un padziļināti izprast režisora un aktiera radošās sadarbības modeļu un improvizācijas iespējas gan filmēšanas laukumā, gan sagatavošanas posmā.”

Paldies Valsts kultūrkapitāla fondam par finansiālu atbalstu meistarklases norisei.