ZIŅAS

Elīna Vikmane kļūst par Aina Birnitis stipendiāti humanitāro ziņātņu jomā

08.05.2023

Latvijas pētniece Elīna Vikmane kļuvusi par šī gada Aina Birnitis stipendiāti humanitārajās zinātnēs, ko piešķirt pasaulē vadošā akadēmiskā biedrība Baltijas valstu studiju pētniecības jomā. Naudas balva 22 tūkstošu ASV dolāru apmērā tiek piešķirta vienam pētniekam, kura disertācija attiecas uz Latviju vai latviešiem humanitārajā jomā un kuru aizstāvēt plānots Latvijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā vai Zviedrijā.

Konkursā pieteikto pētījumu par digitalizācijas ietekmi uz muzeju darbību viņa izstrādā Latvijas Kultūras akadēmijā prof.Andas Laķes vadībā. Elīna Vikmane arī uztur ideju par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja nepieciešamību mūsdienu mantojuma saglabāšanai, pētniecībai un eksponēšanai, kā arī veic sabiedrisko darbu kā Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle.

Elīnas Vikmanes pētījums "Attīstot kibermuzikoloģiju: digitālo inovāciju difūzija Latvijas muzeju nozarē" piedāvā paplašināt kibermuzeoloģiskās pētniecības robežas un analizē. Pētījums sniedz jaunu, empīriskos datos balstītu zināšanu kopumu par Latvijas muzejiem, skaidro to pieredzi un atšķirīgo izpratni par mantojuma saglabāšanu, pētniecību un komunikāciju digitālās plaisas apstākļos. Turklāt digitālās inovācijas difūzijas kvantitatīvā analīze visas nozares griezumā pievieno jaunu - Latvijas balsi starpdisciplinārajā debatē, kas attiecas uz inovāciju difūziju, uzsverot kultūras mantojuma jomas specifiku.

Konkursā pieteiktos pētījumus izvērtēja Baltijas studiju attīstības asociācijas (Association of Advancement of Baltic Studies) starptautiskā pētnieku komisija saskaņā ar šādiem kritērijiem: disertācijas tēmas nozīmīgums, intelektuālās darba kārtības skaidrība, izpratne par atbilstošāko metodoloģiju, apliecinošo dokumentu un rekomendāciju izvērtējums disertācijas pabeigšanai un turpmākai darbībai Latvijā. 

 

Par AABS:

Baltijas studiju attīstības asociācijas (Association of Advancement of Baltic Studies) ir pasaulē vadošā akadēmiskā biedrība Baltijas valstu studiju pētniecības jomā, kas dibināta 1968. gadā  pirmajā Baltijas studiju konferencē Merilendas Universitātē. Tajā apvienojušies pētnieki no Ziemeļamerikas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Vācijas, Somijas, Austrālijas un citām valstīm ar mērķi atbalstīt izglītību, pētniecību un zinātnisko komunikāciju. Tās valdi direktoru padomi pārstāv Dovilė Budrytė (PhD, Old Dominion University), Kaarel Piirimäe (PhD, University of Cambridge), Ieva Zaķe (PhD, University of Massachusetts), Jörg Hackmann (PhD, Free University Berlin), Bradley Woodworth (PhD, Indiana University), Diana Mincyte (PhD, University of Illinois), Daunis Auers (PhD, University College London) u.c. vairāk informācijas https://aabs-balticstudies.org

 

Par Elīnu Vikmani:

Elīnas Vikmanes pētnieciskās intereses  LKA Kultūras un mākslu institūtā ir saistītas ar muzeju teoriju, kultūras mantojuma digitalizāciju un muzeju darbības pārmaiņām un sociālo lomu. 2021.gadā ieguvusi “Emerging Scholar Award”, ko piešķir starptautiskais tīkls “The Inclusive Museum Research Network”. Publicējusies tādos akadēmiskos izdevumos kā The Future of Heritage Science and Technologies, The Journal of Modern Computing, ICOFOM (International Committee for Museology), Nations and Nationalism, European Integration Studies. Uzstājusies starptautiskās konferencēs Beļģijā, Čehijā, Itālijā, Vācijā un Baltijas valstīs. Vada maģistra programmu “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” Latvija Kultūras akadēmijā, kā arī izstrādājusi maģistra līmeņa akadēmisko studiju kursu “Muzeju teorijas aktuālās diskusijas”, bakalaura līmeņa akadēmisko kursu “Digitalizācija kultūrā” un docē kursā “Pētniecības dizains”.