ZIŅAS

Izglītība, kas iet pa priekšu nozarei: LKA prezentē jauno maģistra programmu “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”

11.08.2020

2020. gada jūlija sākumā Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) viesojās Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras deleģētā ekspertu komisija, lai tiktos ar jauno maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” (kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti) vadību, mācībspēkiem, potenciālajiem studentiem, iespējamajiem darba devēju pārstāvjiem un studiju programmas izveidē ieinteresētajām organizācijām. Ekspertu grupas novērtēja studiju programmu īstenošanai paredzēto materiāltehnisko bāzi un izskatīja programmu dokumentāciju.

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) ir izveidojuši akadēmisko maģistra studiju programmu “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”, kas šobrīd ir iesniegta licencēšanai un kurā uzņemšana tiek plānota no 2020. gada 24. līdz 28. augustam. Programma ir izstrādātas projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

Programmu eksperti tikās ar LKA rektori Rūtu Muktupāvelu, LKA prorektori zinātniskajā darbā Andu Laķi, LKA prorektori akadēmiskajā darbā Zani Šiliņu, kā arī ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāni Elīnu Gaili-Sarkani.

Iepazīstoties ar programmas dokumentāciju, eksperti atzina, ka studiju programma ir loģiska atbilde uz augstākās izglītības attīstības tendencēm pasaulē un atbilstoša mainīgajam darba tirgus pieprasījumam kultūras un radošo industriju jomās, ir rūpīgi izanalizēti vairāku augstskolu piemēri citviet pasaulē un analizēti pētījumi un aptaujas. Programmai ir potenciāls kļūt par izcilu starptautisku programmu arī angļu valodā, īpaši Baltijas reģionā, jo kaimiņvalstīs netiek piedāvāta saturiski līdzvērtīga programma.

LKA un RTU uzsāka sadarbību pirms trīs gadiem, kopīgi veidojot un īstenojot bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, ko šajā vasarā absolvēja pirmie 28 absolventi. Bakalaura studiju līmenī tieši starpdisciplinaritāte tika novērtēta kā nākotnes izaicinājums un profesionālās darbības perspektīva. Starpdisciplinaritāti studenti novērtēja, kā lielāko programmas vērtību, tāpēc uz tā bāzes veidota arī jaunā maģistra studiju programma “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”, turpinot veidot sinerģiju starp kultūru un uzņēmējdarbību.

Arī eksperti uzsvēra, ka programmas aktualitāte un pievienotā vērtība ir starpdisciplinaritāte un sadarbība starp radošo industriju attīstību un pētniecību. Programmas realizācija veicinās pētniecībā balstītu mākslas un kultūrizglītības attīstību; sniegs prasmes un kompetences, kas atbilst Latvijas kultūras un mākslas sektora ilgtspējīgas attīstības prasībām.

“Mēs esam lepni, ka mums ir tādi sadarbības partneri, kā Latvijas Kultūras akadēmija,” uzsvēra Elīna Gaile-Sarkane. “80 % no programmām, ko mēs īstenojam, ir starpdisciplināras. Tāpēc šis ir ne tikai loģisks solis mūsu tālākā darbībā, bet arī izaicinājums, jo līdz šim esam veidojuši sadarbību starp sociālajām zinātnēm un inženierzinātnēm, un kultūras pievienošanās noteikti mums ir kas jauns, tās ir patīkamas pārmaiņas. Programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” izveide bija likumsakarīga – to pieprasa darba devēji, darba ņēmēji, to pieprasa laikmets, jo mēs dzīvojam laikā, kad izaugsme un mūžizglītība ir ļoti būtiski faktori personības attīstībā. Programmu plānojot trīs līmeņos, – personīgajā, organizācijas un globālajā, mēs esam iecerējuši, ka programmā studēt varēs ikviens radošo industriju pārstāvis, kurš vēlēsies pašattīstīties, ne tikai tie, kuri jau bakalaura studiju līmenī ieguvuši izglītību šajā nozarē.”

“Šī maģistra programma nav nejaušība, LKA meklē savu vietu starp citām nišu augstskolām Latvijā, un kultūras studiju virziens ir starpdisciplinārs, – tas veidojas no dažādām zinātņu disciplīnām, tostarp radošajām industrijām. Taču šeit arī slēpjas starpdisciplināru programmu spožums un posts – nav vienkārši šādas programmas veidot, un ne mazāk vienkārši ir šādās programmās studēt. Mums ir iespēja piedāvāt studiju programmu, kurā iegūtās prasmes jeb multiprasmes ir darba tirgū ļoti pieprasītas, šādas prasmes nav vienkārši ielikt nedz akadēmiskā studiju programmā, nedz praksē.

Programmas izveidei pamatojums rodams pašā nozarē, jo radošās industrijas attīstās kā viens no industrijas veidiem. LKA attīsta arī pētniecisko virzienu radošajās industrijās, kas attiecas uz nozari kopumā, ne tikai darba tirgu. Mēs, protams, plānojam neapstāties pie maģistra līmeņa, bet radošās industrijas, kā vienu no iespējamiem studiju virzieniem, piedāvāt arī doktora studiju līmenī. Jau šobrīd mums ir doktorantūras studenti, kuri savos pētnieciskajos darbos pievēršas radošo industriju nozares problemātikai un tēmām. Mums ir nepieciešama trīs ciklu izglītība, kas ir saistīta ar radošo industriju nozares attīstību – ar šāda veida izglītību mums ir jāiet pa priekšu nozarei. Tie, kuri studēs maģistrantūrā, būs tie, kuri stiprinās nozari, tās produktu un veidos to daudzveidību; tie, kuri paši attīstīs un ietekmēs darba tirgu,” prezentējot programmu, uzsver LKA prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe.

Ekspertu viesošanos noslēdza kvalitatīvas diskusijas ar programmā iesaistītajiem mācībspēkiem un darba devēju pārstāvjiem, kuri saskatīja potenciālu programmas absolventiem kļūt par vizionāriem, kas ietekmēs un virzīs nozari.

Vairāk par jaunajām programmām: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/